MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii de sindicat din cadrul organizației sindicale SRL Moldovatransgaz au participat la Conferinţa de dare de seamă şi alegeri a organelor de conducere

Conferinţa de dare de seamă şi  alegeri  a organelor de conducere a organizaţiei sindicale din cadrul SRL Moldovatransgaz a avut loc în data de 06 decembrie 2019 unde au participat 138 de delegaţi.  Organizaţia sindicală din  cadrul SRL Moldovatrasngaz întruneşte 591 de  membri de sindicat.

 Pe ordinea de zi a Conferinţei au fost puse în discuție următoarele chestiuni:

1. Activitatea comitetului sindical pentru perioada 2014-2019,  (Raportor, Mihail Negruța),      

2. Activitatea comisiei de revizie și control pentru perioada 2014-2019, (Raportor, Marcel Mistrean),

3. Alegerea membrilor comitetului sindical, comisiei de revizie și control,            

4.Alegerea delegaților la Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova

   Preşedintele comitetului sîndical Domnul  Mihail  Negruţa, în calitate de raportor al Conferinţei, a vorbit despre activitatea comitetului sindical pe parcursul anilor  2014-2019. Dumnealui a accentuat că prioritate în activitatea sindicală a fost realizarea conractului colectiv de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de odihnă ale salariaților, crearea unor condiții normale pentru o muncă înalt productivă, dezvoltarea sportului și promovarea lui în rîndurilor membrilor de sindicat ai întreprinderii.

Prezidium

   De asemenea Domnul  Mihail Negruţa, a vorbit despre tentativele comitetului sindical în soluționarea problemelor ce țineau de  stabilirea stagiului de cotizare la detereminarea pensiei pentru limita de vîrstă a angajaților din cadrul întreprinderii, care au lucrat în partea stîngă a Nistrului, dar cu părere de rău a rămas nesoluționată. Implicarea în soluționarea problemei ce vizează  excluderea unor categorii de salariați din domeniul gaze din lista persoanelor cu condiții nocive de muncă ce permiteau stabilirea pensiei anticipate, a fost un alt subiect important abordat pe parcursul activității comitetului sindical. 

   Activitatea comietetului sindical a fost apreciată cu calificativul “satisfăcător”. 

   Prezentă la activitatea nominalizată, Dna Margareta Strestian, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică a oferit răspunsuri vaste la întrebările adresate de membrii de sindicat referitor la personalizarea sistemului de asigurări în medicină,  influența factorului psiho-emoțional în activitatea unor categorii de angajați.

    În cadrul Conferinței sindicale a fost aleasă componența  noului comitet sindical, președintele comitetului sindical și membrii comisiei de revizie și control. In funcția de președinte al comitetului sindical, cu vot unanim a fost ales, Marcel Mistrean.

comitet sindical

   Doamna Margareta Stretsian, Președintele FSCRE a acordat domnului Mihail Negruța diploma de mulțumire pentru activitatea sindicală îndelungată și prodigioasă.

diploma

   Directorul SRL Moldovatransgaz, Domnul Iurie  Dolghier  i-a mulțumit ex-președintelui comitetului sindical pentru muncă depusă în relațiile comitetului sindical  cu administrația unității.

cadou