MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Adunarea de dare de seamă şi alegeri a organelor de conducere ale organizaţiei sindicale din cadrul SRL “Taraclia-gaz”

   10 decembrie curent, a avut loc adunarea de dare de seamă şi  alegeri  a organelor de conducere ale organizaţiei sindicale din cadrul SRL Taraclia-gaz”.

   La adunare au participat 115 membri de sindicat din 142 la număr, aflați la evidența comitetului sindical.

   Pe ordinea de zi a Conferinţei au fost puse în discuție următoarele chestiuni:

 

1. Activitatea comitetului sindical pentru perioada 2014-2019,  (Raportor, Marina Dimitrova),      

2. Activitatea comisiei de revizie și control pentru perioada 2014-2019

3. Alegerea membrilor comitetului sindical și comisiei de revizie și control                                 

4.Alegerea delegaților la Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova

 

   Doamna Marina Dimitrova, președintele comitetului sindical, în calitate de raportor, a prezentat raportul activității comitetului sindical al SRL “Taraclia-gaz” pe parcursul anilor  2014-2019, menționînd importanța organizației sindicale  în apărarea intereselor economice, sociale și profesionale ale membrilor de sindicat.

IMG_8579

   Una din obiectivele principale ale comitetului sindical este consolidarea colectivului, a specificat președintele comitetului sindical. Consolidarea nu doar prin activități profesionale, ci și prin prizma organizări timpului de odihnă.

   Activitatea comitetului sindical  poate fi analizată prin  3 criterii principale, a menționat Dna Marina Dimitrova și anume:

  • Apărarea intereselor economice, sociale și profesionale ale membrilor de sindicat, prin negocierea Conrtactului Colectiv de Muncă
  • Apărarea intereselor personale ale membrilor de sindicat, prin verificarea respectării prevederilor legislației muncii
  • Activitatea organizatorică

   Membrii de sindicat au apreciat activitatea comitetului sindical pentru perioada de raportare cu calificativul “satisfăcător”. 

   În cadrul Adunării a fost aleasă componența  noului comitet sindical, președintele comitetului sindical și membrii comisiei de revizie. In funcția de președinte al comitetului sindical, cu vot unanim a fost realeasă doamna Marina Dimitrova.

   Dna Margareta Strestian, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din RM, prezentă la adunare, a menționat, că datorită dialogului sociale eficient și a eforturilor depuse de comitetul sindical, în cadrul colectivului SRL “Taraclia-gaz” predomină un climat pozitiv, care  constituie un puternic factor de mobilizare a salariaților.IMG_8588

 

   Președintele FSCRE a acordat diploma de mulțumire pentru activitatea sindicală rodnică și prodigioasă președintelui comitetului sindical.

IMG_8590