MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Comitetului sindical al SRL “Orhei-gaz” și-a prezentat raportul de activitate

12 decembrie 2019, a avut loc Conferinţa de dare de seamă şi alegeri ale comitetului sindical al SRL “Orhei-gaz”, unde au participat 65 de delegați. Organizația sindicală din cadrul SRL “Orhei-gaz” întrunește  377  membri de sindicat.

Pe ordinea de zi a Conferinţei au fost puse în discuție următoarele chestiuni:

1. Activitatea comitetului sindical pentru perioada 2014-2019,  (Raportor  Natalia Tăvăluc),      

2. Activitatea comisiei de revizie și control pentru perioada 2014-2019

3. Alegerea membrilor comitetului sindical și comisiei de revizie și control                                 

4. Alegerea delegaților la Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova

        Conferința a fost condusă de Domnul Gheorghe Munteanu.

Presedinte

         Doamna Natalia Tăvăluc, președintele comitetului sindical, a evedențiat, că în perioada de raportare  cea mai mare realizare a fost elaborarea, negocierea și semnarea Contractului Colectiv de muncă pentru anii 2018-2021, care este   instrumentul de bază pentru sporirea nivelului de protecție a drepturilor și intereselor social-economice și de muncă ale salariaților, precum și promovează dialogul și parteneriatul social în domeniul relațiilor sociale și de muncă.

         Raportorul a accentuat că una din modalitățile cele mai eficiente de a familiariza membrii de sindicat cu drepturile și obligațiunile sale, respectarea normelor și regulilor de protecție a muncii și a tehnicii securității este participarea activă a membrilor  de sindicat  în activitatea organizației sindicale primare, în activitățile Comisiei de  tineret și Comisiei de femei, prin participare activă în cadrul formării activului sindical, organizat de către Federație. Acestea  și alte  activiăți organizaționale îî  motivează pe  membrii de sindicat  să devină mai activi și să perceapă mai bine importanța lor în mișcarea sindicală.

         Președintele comitetului sindical a mulțumit tuturor pentru ajutorul acordat în atingerea obiectivelor propuse și a subliniat că în comitetul sindical sunt propuși personae cu entuziasm, care vor sa schimbe ceva în bine, care nu sunt indiferenți față de întreprindere și salariații acesteia.

         Activitatea comitetului sindical a fost apreciată cu calificativul bine.

         În cadrul Conferinței au fost alese organele de conducere ale organizației sindicale primare.

          În funcție de președinte al comitetului sindical a fost realeasă Doamna Natalia Tăvăluc.

          Doamna Margareta Strestian, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a acordat diploma de mulțumire pentru participare activă în viața sindicală.

Prezidium Sala