MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Laboratorul Controlul Factorilor de Risc al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a fost acreditat

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a obținut Certificatul de Acreditare nr. LÎ-128 din 16.01.2020 al Laboratorului Controlul Factorilor de Risc (LCFR) de la Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova  MOLDAC, pentru competența încercărilor efectuate și conformarea cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018.

Certificatul de Acreditare poate fi accesat aici.

LCFR efectuează măsurări instrumentale a factorilor fizici: iluminatului, microclimatului (vitezei curenților de aer, temperaturii, umidității relative a aerului), zgomotului, vibrației (generale și locale), câmpurilor electromagnetice de la terminalele video (calculator/computer) la locurile de muncă și mediul ambiant.

 

Serviciile sus-menționate sunt prestate gratis la entitățile unde activează organizații sindicale.

Laboratorul are misiunea de a contribui la asigurarea securității și sănătății lucrătorilor prin furnizarea serviciilor de încercări de calitate și evaluarea riscurilor ce pot fi provocate de factorii fizici la locul de muncă, în conformitate cu cerințele cadrului normativ.

Activitatea LCFR din cadrul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor (IMS) se înscrie în prevederile Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022 cu privire la necesitate îmbunătățirii situației în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).

În urma vizitelor de lucru cu efectuarea măsurărilor instrumentale la entități se întocmește și înmână administrației și președinților organizații sindicale primare rapoarte de încercare /măsurare pe fiecare factor de risc investigat. Totodată, în cazurile necorespunderii valorilor factorilor, normativelor în vigoare, se înaintează propuneri de conformare a condițiilor de muncă normelor legale.

Sănătatea și securitatea muncii, în vizorul sindicatelor

„Crearea acestui Laborator a fost necesară în condițiile în care s-a constatat că nici 20 la sută dintre angajatori nu s-au conformat normelor privind atestarea locurilor de muncă sub aspectul inofensivității pentru viața și sănătatea lucrătorilor”, a subliniat Oleg Budza, președinte al CNSM.

LCFR, instituit în 2017, a fost creat grație suportului oferit de către CNV Internationaal (Olanda) în cadrul proiectului „Sporirea capacităților experților sindicali în evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă”.

Precizăm că echipa de medici din cadrul Laboratorului are o experiență profesională de 20-30 de ani de activitate în domeniu, dispune de o bună pregătire profesională, confirmată prin Certificate de instruire, perfecționare, certificate de conformitate.

Cum puteți beneficia de serviciile Laboratorului

 

  • Măsurările instrumentale se efectuează în baza unei Cereri de solicitare care se depune de către președinții centrelor sindicale național-ramurale la solicitarea persoanelor fizice și juridice, membri de sindicatModel cerere 
  • Cererea respectivă se prezintă de către președinții centrelor sindicale național-ramurale la CNSM, spre avizare către președintele CNSM.
  • Șeful de Laborator analizează Cererea de solicitare și din punct de vedere al posibilității Laboratorului pentru îndeplinirea și satisfacerea cerințelor solicitantului. În urma verificării cererilor de solicitare, în termeni rezonabili, sunt luate deciziile de acceptare sau refuz, cu informarea ulterioară a beneficiarului/clientului prin telefon și e-mail.
  • Laboratorul colaborează permanent cu beneficiarii/clienții și cu reprezentantul organizației sindicale al acestora pentru a clarifica solicitarea, prezintă ulterior constatările și recomandările de rigoare.

Mai multe detalii despre activitatea Laboratorului, le puteți accesa aici.

Statistici alarmante în domeniul SSM

Date statistice: Inspectoratul de Stat al Muncii*Conform informațiilor prealabile.

„În anul 2019, medicii Laboratorului au efectuat au fost efectuate 3850 de măsurări ale factorilor de risc de la locurile de muncă. Dintre acestea, 508 sau aproximativ 13,2 la sută nu au corespuns normelor în vigoare”, a specificat Elena Carchilan, șefa IMS.

Sindicatele insistă deja al cincilea an consecutiv ca Republica Moldova să ratifice Convenția nr. 161 a Organizației Internaționale a Muncii „privind serviciile de sănătate ocupațională”. Guvernul a inclus în planul său de activitate pentru acest an ratificarea documentului în cauză.

Conform datelor prealabile ale Inspectoratului de Stat al Muncii, în anul 2019 au fost înregistrate 491 de accidente de muncă. Totodată, statisticile internaționale arată că anual circa 2 milioane de oameni din întreaga lume își pierd viața în urma producerii accidentelor de muncă.

Pentru mai multe detalii privind activitatea Laboratorului, ne puteți contacta: Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, str. 31 August 1989, nr.129, mun. Chișinău, MD-2012. Telefon: (022) 26-66-08, (022) 26-66-10, (+373) 67-56-21-33. Fax: (022) 23-40-90. Linia fierbinte a CNSM: 0-800-800-20.

Sursa – Departamentul mass-media și relații internaționale