MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

În organizația sindicală SRL “Ungheni-gaz” s-a desfășurat Conferința de dare de seamă și alegeri

    În data de 03 februarie, curent, în organizația sindicală SRL “Ungheni-gaz” s-a desfășurat Conferința de dare de seamă și alegeri, unde au participat 25 de delegați din 241 membri de sindicat.

       Pe ordinea de zi a Conferinței  sindicale au fost puse în discuție următoarele chestiuni:

  • Darea de seamă a comitetului sindical SRL ”Ungheni-Gaz” pe durata anilor 2014-2019;
  • Darea de seamă a comisiei de revizie al SRL ”Ungheni-Gaz”;
  • Alegerea comitetului sindical al SRL ”Ungheni-Gaz”;
  • Alegerea comisiei de revizie al SRL ”Ungheni-Gaz”;
  • Alegerea delegaților la congresul FSCRE din 18 martie 2020.

       În cadrul Conferinței a fost aleasă noua componență a comitetului sindical, în număr de 7 persoane. În funcție de Președinte al comitetului sindical SRL “Ungheni-gaz” a fost ales Ghenadie Munteanu,  vicepreședinte  a fost ales,  Margarint Marian.

       De asemenea a fost aleasă comisia de revizie , în următoarea componență:

  1. Panța Ion – președinte
  2. Filimon Ina – membru
  3. Butnaru Liliana – membru

      În cadrul conferinței din partea membrilor de sindicat al SRL ”Ungheni-gaz” au parvenit un șir de întrebări și propuneri către Președinta FSCRE,  pentru a fi puse drept prioritare în agenda de lucru a FSCRE,  pe  anul 2020 cu scopul soluționării lor cât mai curând: elaborarea unui grafic pe an la repartizarea biletelor de tratament; posibilitatea de mărire a numărului biletelor de tratament; posibilitatea achitării concediilor pentru studiile angajaților în instituțiile de învățământ cu profil în domeniul energetic.

       În perioada mandatului Comitetul sindical a organizat și desfășurat ședințe de lucru, în care au fost discutate  întrebări organizatorice şi de îmbunătățire  a condițiilor de muncă, de organizare a odihnei angajaților întreprinderii, organizarea și desfășurarea activităților sportive, repartizarea biletelor de tratament şi de odihnă a copiilor, acordarea ajutoarelor materiale etc., a comunicat  Ghenadie Munteanu, președintele comitetului sindical al SRL “Ungheni-gaz”.

        Pentru activitate prodigioasă  în apărarea drepturilor membrilor de sindicat,   comitetului sindical SRL  “Ungheni-gaz”  i-a fost decernată diploma  de către  Președintele Federației,  Margareta Strestian, prezentă la Conferință.