MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Consiliului General al FSCRE s-au întrunit în ședință

          Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) s-au întrunit marți, 25 februarie, în ședință ordinară, pentru a face o evaluare a activităţilor desfășurate în anul 2019, dar și pentru a trasa prioritățile pentru anul curent.

          Liderii sindicali au discutat un șir de chestiuni ce țin de activitatea sindicală desfășurată în ultima perioadă și au examinat unele proiecte de documente ale Congresului VII al FSCRE, care se va desfășura la 18 martie curent.

            La ordinea de zi au fost incuse mai multe chestiuni, ce se referă la activitatea sindicală a Federației: modificarea componenței nominale a FSCRE, îndeplinirea planului de activitate al Consiliului General al FSCRE pentru anul 2019 și aprobarea planului de activitate pentru anul 2020, au audiat o informație despre examinarea și înaintarea proiectului Statutului FSCRE, în redacție nouă. Totodată în cadrul aceleeași ședințe liderii sindicali au aprobat proiectul Regulamentului Congresului VII, organele de lucru ale Congresului, și au pus în discuție proiectul Programului Strategic al FSCRE pentru anii 2020-2025 și activitatea comitetelor sindicale primare desfășurată în 2019.

          “În cadrul ședinței, s-a întrunit grupul de lucru care examinează proiectul noului Statut, care urmează a fi prezentat tuturor organizațiilor sindicale pentru a se expune, astfel încât toate recomandările să fie sistematizate și înaintate ulterior spre aprobare Congresului”, a precizat Margareta Strestian, președinte al FSCRE.

          Președintele FSCRE a prezentat un raport despre activitatea Federației pentru anul 2019 și planul de activitate pentru anul 2020, prioritățile FSCRE pentru următoarea perioadă. În cadrul întrunirii, președintele a vorbit despre principalele probleme cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat din cadrul Federației.

          Participanții prezenți la ședință au discutat și alte subiecte cu referire la activitatea Federației, care urmează a fi realizate și au convenit să continue dialogul și să conlucreze în identificarea soluțiilor pentru redresarea situației din domeniu.