MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

                 Stimați colegi!

                 Cu prilejul Zilei lucrătorului din sistemul gaze si petrol, care se celebrează̆ anual în prima duminică a lunii septembrie, din numele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice Vă adresez sincere felicitări tuturor lucrătorilor din sistemul de gaze si petrol al Republicii Moldova, aducându-vă cele mai calde urări de sănătate, bunăstare, prosperitate, noi realizări și performanțe în consolidarea și dezvoltarea ramurii.

         Sistemul de gaze și petrol are o importanță majoră pentru economia națională, iar activitatea profesională a lucrătorilor din domeniu contribuie la dezvoltarea infrastructurii, implementarea noilor proiecte investiționale, aprovizionarea continuă, completă şi fiabilă cu gaze naturale și produse petroliere a consumatorilor din Republica Moldova.     

         Datorită gradului înalt de calificare, responsabilitate și experiență unică a colaboratorilor întreprinderilor de profil este posibilă identificarea soluțiilor pentru rezolvarea rapidă şi eficientă a sarcinilor de transportare, distribuție și furnizare a gazelor naturale, asigurarea securității energetice a țarii.

         Suntem siguri, ca cadrele profesionale calificate vor deveni acel fundament solid pentru dezvoltarea continuă a domeniului.

         Vă mulțumim, pentru munca Dumneavoastră̆ exercitată cu multă sârguință̆ și plină de abnegație.

        

         Cu mult respect,

         Președinte                                                                   Margareta STRESTIAN