MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicaliștii din cadrul FSCRE au învățat cum să monitorizeze relațiile de muncă în condiții de stare de urgență în sănătate

       La 25 septembrie Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE) a organizat în incinta Institutului Muncii al Sindicatelor din Moldova, seminarul cu genericul “Căpătarea de noi abilități profesionale în relațiile de muncă la etapa actuală”.

       La instruire au participat președinții organizațiilor sindicale membre ale FSCRE și persoanele responsabile de domeniul resurse umane de la întreprinderile din ramură.

       Seminarul a fost deschis cu un cuvânt de salut, de către Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, Margareta Strestian. Dumneaei a menționat că discuțiile din cadrul seminarului s-au axat pe modificările recente ale legislației muncii, particularitățile legislative legate de munca la distanță și munca la domiciliu, în condiții de pandemie, organizarea și sarcinile de bază în activitatea personalului din domeniul resurse umane, relațiile de muncă în condițiile actuale de stare de urgență în sănătate.

       Ilona Josanu, formator al  seminarului,  lector la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a relatat cursanților despre modificările curente aduse Codului muncii, prin adoptarea Legii nr.69 din 21.05.2020, organizarea și sarcinile de bază în activitatea personalului din domeniul resurse umane în condițiile actuale ale pieței muncii din Republica Moldova, particularitățile legislative legate de munca la distanță și munca la domiciliu în condiții de pandemie și relațiile de muncă în condițiile actuale de stare de urgență în sănătate.

         Potrivit capitolului IX prim al Codului muncii, munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii, prin care salariatul își îndeplinește atribuțiile specifice ocupației, funcției sau meseriei pe care o deține în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Salariații cu munca la distanță sunt cei care au încheiat un contract individual de muncă sau un acord suplimentar la contractul existent, care conțin clauze privind munca la distanță. 

       Salariatul cu munca la distanță se bucură de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, de contractul colectiv de muncă, de contractul individual de muncă sau de alt act normativ la nivel de unitate, aplicabil salariaților, al căror loc de muncă este organizat de angajator. Particularitățile privind munca la distanță pot fi prevăzute în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă,  în regulamentul intern al unității sau în alt act normativ la nivel de unitate. Contractul individual de muncă privind munca la distanță trebuie să conțină și clauze privind condițiile de prestare a muncii la distanță, programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului privind modalitatea de realizare a controlului, modalitatea de evidență a orelor de muncă, prestate de salariatul cu munca la distanță, condițiile privind suportarea cheltuielilor aferente activității în regim de muncă la distanță, alte condiții, convenite de părți. Angajatorul organizează securitatea și sănătatea în muncă a salariaților cu munca la distanță, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă, precum și ale altor acte normative din domeniul SSM. 

       Codul muncii a fost completat și cu un alt articol nou, 100 prim, privind programul flexibil de muncă. Conform acestui articol, programele flexibile de muncă se stabilesc de către angajator de comun acord cu salariatul, la solicitarea acestuia, dacă această posibilitate este prevăzută în contractul colectiv de muncă, în regulamentul intern al unității sau în alt act normativ la nivel de unitate. Programele flexibile de muncă presupun un mod diferit de organizare a timpului de muncă față de regimul de muncă stabilit în cadrul unității. Acest program se instituie în baza acordului dintre părți, cu monitorizarea de către angajator a timpului zilnic de muncă al salariatului. Condițiile de activitate în cadrul programului flexibil de muncă se stabilesc în contractul individual de muncă. Programul flexibil de muncă se aplică fără a aduce atingere art.100 al Codului muncii. Durata zilnică a timpului de muncă poate fi împărțită în două perioade: o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă, și o perioadă variabilă, în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare. 

       Articolul 103 al Codului muncii a fost completat cu câteva alineate noi. Acestea prevăd că salariații, care urmează să fie transferați la muncă permanentă de noapte, înainte de transfer, sunt supuși unui examen medical din contul angajatorului. Nu se admite atragerea la munca de noapte a salariaților în vârstă de până la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor care au născut de curând și a celor care alăptează, precum și a persoanelor, cărora munca de noapte le este contraindicată, conform certificatului medical. Angajații cărora munca de noapte le este contraindicată, conform certificatului medical, urmează a fi transferați la o muncă de zi, pentru care sunt calificați, cu respectarea prevederilor art.74 al Codului muncii.  

       Și articolul 104 privind munca suplimentară a fost completat cu un alineat nou. Potrivit alineatului 8 din articol, se admite ca în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere, cu acordul scris al părților. În acest caz, orele libere vor fi acordate în decurs de 30 de zile de la prestarea muncii suplimentare. 

       Participanții la seminar au fost informați și despre prevederile legale privind angajarea persoanelor cu nevoi speciale. Ilona Josan a precizat că, în conformitate cu Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, angajatorii care au 20 de angajați și mai mult, sunt obligați să creeze, rezerveze 5 la sută din locurile de muncă persoanelor cu nevoi speciale.  

       Participanții la seminar au ținut să mulțumească organizatorilor și formatorilor pentru informația prezentată, care este una actuală, și au spus că vor transmite cunoștințele obținute membrilor de sindicat din organizațiile sindicale primare.