MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

APELUL CU PRILEJUL ZILEI MONDIALE A MUNCII DECENTE „UN NOU CONTRACT SOCIAL PENTRU REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ„

       Noi, participanții la masa rotundă cu prilejul Zilei Mondiale a Muncii Decente „Un nou contract social pentru redresare și reziliență”, constatăm, cu regret, că munca decentă la noi în țară continuă să fie un deziderat neîmplinit și este mult mai dificilă aplicarea principiilor acesteia în contextul declanșării pandemiei COVID-19.

      Pandemia, afectând sănătatea populației, are, concomitent, urmări devastatoare, fără precedent, pentru orice sferă social-economică, inclusiv pentru economia țării în ansamblu. Măsurile restrictive întreprinse, inclusiv la nivel global în vederea prevenirii răspândirii Coronavirusului de tip nou, au avut impact asupra tuturor sectoarelor economiei naționale, determinând întreprinderile mici și mijlocii să se adapteze la noile condiții de activitate. În foarte multe cazuri unitățile economice și-au sistat activitatea, au trimis salariații în șomaj tehnic, au adoptat noi metode de muncă de la distanță și în foarte multe cazuri au redus salariile angajaților.

       Conform, datelor Biroului Național de Statistică, pentru trimestrul II al anului 2020, 24,4% din totalul populației ocupate au declarat că le-a fost afectată situația la locul de muncă din cauza COVID-19, iar numărul persoanelor care au avut un loc de muncă, dar care nu au lucrat deloc în trimestrul II 2020, a crescut de 8 ori,  comparativ cu perioada similară din anul 2019, ajungând la 163 de mii de persoane. S-a mărit numărul persoanelor aflate în concedii fără plată cu 90%, în concedii anuale de 4 ori și cu 90% a crescut numărul persoanelor aflate în șomaj tehnic. În trimestrul II al anului 2020 s-a constatat cea mai mică creștere a salariului real din ultimii ani – de doar 2,9%, iar în multe ramuri de activitate salariul mediu a scăzut. De asemenea, și bugetul public național a fost ajustat, în partea de venituri și cheltuieli pornind de la reducerea fondului de retribuire a muncii.

       În aceste condiții, munca decentă trebuie să fie în centrul acțiunilor guvernamentale, care trebuie să vizeze relansarea economică cu accent pe ocuparea forței de muncă și protecția lucrătorilor din prima linie de combatere a pandemiei.

       Așadar, un nou contract social este esențial pentru a stabili pașii necesari care trebuie să fie întreprinși în vederea redresării economice și sociale a țării, afectate de efectele COVID-19, precum și pentru a construi o prosperitate economică de durată.

       Pentru a contribui la redresare și reziliență, facem apel către Guvern, patronate şi sindicate, să contribuim la promovarea muncii decente în Republica Moldova prin întreprinderea următoarelor măsuri: 

 • stimularea creării noilor locuri de muncă şi diversificarea măsurilor active de stimulare a angajării pe piața muncii;
 • protecția salariilor prin stabilirea unui salariu minim pe ţară la nivel de 50-60% din salariul mediu pe economie;
 • respectarea legislației cu privire la reexaminarea anuală a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real;
 • reducerea poverii fiscale asupra salariaților prin majorarea scutirilor la impozitul pe venit al persoanelor fizice;
 • lichidarea și neadmiterea restanțelor la plată salariilor;
 • sporirea măsurilor de protecție social-economică a populației și de redresare economică pentru atenuarea consecințelor pandemiei Covid-19;
 • finanțarea adecvată din bugetul de stat a sistemelor de sănătate, educație și îngrijire, inclusiv în vederea asigurării cu mijloace de protecție, conform cerințelor securității și sănătății în muncă, a salariaților din domeniile de activitate care sunt în prima linie de combatere a pandemiei Covid-19;
 • menținerea dialogului social la toate nivelurile;
 • susținerea salariaților cu responsabilități familiare și redeschiderea grupelor pentru copiii de toate vârstele din cadrul instituțiilor de educație timpurie cu respectarea cerințelor sanitar-epidemiologice;
 • instituirea unui mecanism de subvenționare a plății ajutorului de șomaj pentru întreprinderile care se confruntă cu probleme financiare în contextul pandemiei și au fost nevoite să-și sisteze activitatea;
 • examinarea posibilității personalizării unei părți din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală achitată de către angajați;
 • neadmiterea modificării Codului muncii în detrimentul salariaților.

05 octombrie 2020                                                                          Chişinău