MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Partenerii sociali au analizat impactul social-economic al pandemiei de coronavirus în cadrul unei întruniri în format online

În ajunul Zilei Mondiale a Muncii Decente (ZMMD), marcată anual la 7 octombrie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat luni, 5 octombrie, în format online, masa rotundă cu genericul   „Un Nou Contract Social pentru Redresare și Reziliență”, care este și tema din acest an a ZMMD anunțată de Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC). La eveniment au participat reprezentanți ai Organizației Internaționale a Muncii (OIM), Consiliului Regional Pan-European al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC/PERC), Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale (MSMPS), Confederației Naționale a Patronatelor din Moldova (CNPM) și centrelor sindicale național-ramurale.

       Participanții au dezbătut pe marginea rolului partenerilor sociali în promovarea muncii decente în contextul pandemiei de coronavirus, provocările și perspectivele pieții muncii prin prisma Agendei muncii decente, recomandările și viziunea organizațiilor internaționale cu privire la noul Contract Social, acțiunile partenerilor sociali îndreptate spre depășirea crizei pandemice și susținerea salariaților.

       Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a menționat că pandemia a afectat întreaga societate, ceea ce a dus la aprofundarea inegalităților, creșterea nivelului de insecuritate în privința locului de muncă, creșterea numărului de persoane care au nevoie de suport din partea statului. “Munca decentă trebuie să fie în centrul acțiunilor guvernamentale. Provocările partenerilor sociali din Republica Moldova sunt crearea noilor locuri de muncă decente, sporirea măsurilor de protecție socială, atenuarea impactului pandemiei, menținerea și dezvoltarea dialogului social. Avem în fața noastră provocări fără precedent, iar conjugarea eforturilor partenerilor sociali este primordială pentru a depăși această criză complexă”,  a accentuat Sainciuc.

       După cum a comunicat reprezentantul CNSM, conform datelor Biroului Național de Statistică, în simestrul I al anului 2020 PIB-ul a scăzut cu 7,2% față de perioada similară a anului trecut. S-a redus drastic numărul de lucrători, cu peste 8%. Peste 24% din totalul populației ocupate au declarat că le-a fost afectată situația din cauza pandemiei. Peste 160 de mii de salariați și-au sistat temporar activitatea. Numărul de șomeri s-a majorat de două ori față de anul trecut.

       Pentru a atenua efectele pandemiei, CNSM a elaborat și a distribuit un set de recomandări de reglementare a muncii salariaților. Au fost elaborate recomandări concrete pentru angajații din sănătate și educație. La propunerea sindicatelor a fost aprobată Legea care prevede acordarea indemnizației urmașilor tuturor lucrătorilor din sistemul medical decedați în lupta cu Covid-19. Sindicatele au propus ca infectarea cu Covid-19 la locul de muncă să fie calificată drept boală profesională.

       De asemenea, împreună cu patronatele, sindicatele s-au expus în privința plăților efectuate de agenții economici în vederea testării salariaților pentru COVID-19. De asemenea, sindicatele s-au expus împotriva introducerii unor modificări la legislație care vizau reglementarea modului de detaşare a salariaţilor, reglementare în legislaţia muncii a formei de angajare prin agent de muncă temporară, neadmiterea adoptării de către Parlament a proiectului de lege privind regimul străinilor în Republica Moldova.

       La rândul său, Alexandru Ghețu, șef de direcție în domeniul politicilor de muncă și parteneriatului social în cadrul MSMPS, a făcut o prezentare despre activitatea ministerului și colaborarea cu partenerii sociali. El a menționat că rolul partenerilor sociali în promovarea muncii decente este foarte mare. “Împreună cu partenerii sociali am elaborat recomandări pentru angajatori, menite să contribuie la desfășurarea procesului de muncă astfel încât să fie minimizate riscurile de infectare. A fost dezvoltat cadrul necesar pentru acordarea ajutorului de șomaj solicitat de un număr impunător de persoane. Împreună cu partenerii sociali a fost dezvoltat și cadrul legal pentru desfășurarea muncii la domiciliu și muncii la distanță. De asemenea, s-au emis recomandări specifice în domeniul securității și sănătății în muncă„, a precizat Ghețu.

      În aceeași ordine de idei, Vladislav Caminschi, director executiv al CNPM, a specificat că în perioada de pandemie procesul de dialog social nu a fost stopat și a continuat prin diverse întruniri online pentru a găsi rapid soluții la problemele curente. De asemenea, sunt continuate discuțiile cu OIM în privința adoptării unui nou Memorandum privind munca decentă în Republica Moldova. Reprezentantul patronatului a mai spus că în ultima perioadă se observă anumite schimbări pozitive în ceea ce privește atitudinea angajatorilor față de salariați, fapt legat de deficitul forței de muncă care devine tot mai acut și nevoii de a menține salariații în țară.

      Coordonatoarea națională a OIM, Ala Lipciu, a declarat că agenda muncii decente este profund afectată de criza pandemică. Costurile pandemiei sunt enorme, iar efectele ei se vor resimți mulți ani de acum încolo. Un șir de sectoare se confruntă cu efecte catastrofale, iar două treimi din salariați au devenit extrem de vulnerabili. Criza afectează stabilitatea contractului de muncă, contribuie la creșterea inechității în rândul femeilor, tinerii sunt tot mai afectați, mulți salariați staționează sau sunt în concedii fără plată.

      Reprezentanta OIM a menționat că în aceste condiții extrem de dificile, suportul din partea statului este esențial. Tototată, OIM vine și cu o serie de recomandări, patru piloni de politici care să contribuie la depășirea crizei, reducerea sărăciei și creșterea economiei: stimularea economiei și ocupării; suport pentru întreprinderi pentru păstrarea locurilor de muncă și protejarea veniturilor salariaților; protecția lucrătorilor la locul de muncă și implementarea politicilor eficiente în domeniul securității și sănătății în muncă; dialog social și consolidarea capacităților organizațiilor angajatorilor și salariaților.

      Prezent la eveniment, Anton Leppik, Secretar Executiv al ITUC/PERC, a precizată că ITUC urmărește cu îngrijorare ceea ce se întămplă în țările din regiune, inclusiv în Moldova. O cercetare recentă a ITUC arată că la nivel global se atestă un regres în dialogul social, există o criză a instituțiilor internaționale care trebuie reformate, sunt tot mai multe semnale că drepturile salariaților sunt afectate. Leppik a afirmat că este necesară o revizuire a Contractului Social pentru a depăși această criză care este una fără precedent.

       „Cercetările noastre arată că rata de sărăcie este în creștere, scad sau sunt în stagnare veniturile populației, salariul minim este insuficient pentru a duce un trai decent, oamenii spun că trăiesc sentimentul de pierdere a controlului asupra propriei vieți și nu au siguranța zilei de mâine, crește impactul corporațiilor asupra decidenților politici, vedem pierderea încrederii populației față de instituțiile care ar trebui să-i protejeze. Roadele economiei globale au dus la creșterea inechităților. Vedem cu toții în diferite țări ale lumii tot mai multe mișcări muncitorești care se mobilizează pentru a-și apăra drepturile. Chemăm toți partenerii sociali să atragă mai multă atenție provocărilor actuale. Acest Contract Social despre care vorbim trebuie să spună că dezvoltarea durabilă a omenirii trebuie să ia în considerare simultan trei factori esențiali: interesul economic; drepturile salariaților; protecția mediului înconjurător. Putem atinge acest obiectiv doar dacă vom fi solidari„, a subliniat Leppik.

      În cadrul activității, liderii sindicali care reprezintă interesele salariaților din educație, sănătate, administrație publică, ramura gaze, au comunicat despre acțiunile desfășurate în vederea susținerii salariaților, membrilor de sindicat. Pînă la sfîrșitul acestei săptămîni, propunerile discutate de către participanți vor fi incluse într-un Apel care urmează a fi ulterior înaintat autorităților.

       Precizăm că Ziua Mondială a Muncii Decente se marchează anual, fiind instituită la inițiativa Confederației Internaționale a Sindicatelor. În această zi, sindicatele din întreaga lume revendică asigurarea remunerării decente şi echitabile a muncii, locuri calitative de muncă, protecţie socială sigură, respectarea drepturilor şi libertăţilor angajaţilor.

SURSA: http://sindicate.md/partenerii-sociali-au-analizat-impactul-social-economic-al-pandemiei-de-coronavirus-in-cadrul-unei-intruniri-in-format-online/