MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din RM

        Vineri, 16 octombrie curent, în incinta Institutului Muncii s-a desfășurat Congresul al VII-lea al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.  

         La lucrările Congresului au participat delegați, reprezentanți ai organizațiilor  sindicale membre, invitați. Astfel, la eveniment au fost prezenți Dl. Petru Chiriac, Vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Dl Alexandru Șevciuc, membru al Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”,  Dl. Ion Pîrgaru, Președinte al Federației Sindicatelor din Comunicații, Dna Angela Chicu, Redacția săptămânalului ”Vocea Poporului”, Lilia Franț, Departamentul organizare, educație și informare al CNSM, reprezentanți ai Departamentului mass-media și relații internaționale al CNSM.

         Ordinea de zi a Congresului a cuprins următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la raportul de activitate al organelor de conducere ale Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova în vederea realizării Strategiei FSCRE pe anii 2015-2020 și obiectivele pentru anii 2020-­2025
  2. Cu privire la raportul de activitate al Comisiei de cenzori a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova pentru perioada anilor 2015-2020
  3. Cu privire la alegerea președintelui Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova
  4. Cu privire la alegerea vicepreședinților Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova
  5. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova
  6. Cu privire la validarea împuternicirilor membrilor Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova
  7. Cu privire la aprobarea proiectului, redacției noi a Statutului Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova

         Delegații au analizat activitatea organelor de conducere ale Federației în perioada 2015-2020 și direcțiile principale de activitate pentru anii 2020-2025.

         În calitate de raportor, Dna Margareta Strestian, președintele Federației,  a menționat, că obiectivul principal al Federației  a fost și este majorarea salariilor angajaților, care constituie sursa esențială de venit a populației.

          Federația  și-a orientat activitatea sa spre realizarea obiectivelor cum ar fi: negocierea salariului pentru categoria I de calificare în raport cu majorarea prețurilor de consum și rata inflației; perfecționarea sistemului de remunerare a muncii; ocuparea de către personalul unității a tuturor funcțiilor vacante sau temporar libere; tarifarea corectă și echitabilă a angajaților; acordarea la termene stabilite a plății muncii și neadmiterea restanțelor la plata salariilor; instruirea angajaților pe problemele plății muncii etc.

           Dna Margareta Strestian a informat, că în perioada de referință, parteneriatul social la nivel de ramură s-a realizat pe principii de încredere mutuală între părți, prioritatea metodelor și procedurilor de conciliere și informare reciprocă între părți, evaluarea posibilităților reale de îndeplinire a angajamentelor asumate de părți. Din acest considerent, în ramura gaze, relațiile din domeniul muncii și cele sociale, au fost mereu reglementate de Convenția colectivă. Convenția colectivă nivel ramural este un mecanism de realizare a obiectivului primordial al Federației de asigurare și promovare a protecției sociale a salariaților.

            Președintele Federației a accentuat, că în ultima perioadă, când pandemia de Covid-19 a afectat activitatea salariaților din întreaga societate,  Federația împreună cu partenerii sociali, au întreprins toate măsurile necesare pentru protecția acestora, prin diferite mijloace cum ar fi: protejarea veniturilor salariaților prin munca de la distanță, sporirea măsurilor de protecție socială ș.a..

            Liderul sindical a subliniat, că sindicatele vor depune în continuare toate eforturile necesare pentru a apăra drepturile și interesele membrilor de sindicat, vor pleda pentru majorarea salariilor în ramură și asigurarea tuturor cerințelor legate de respectarea normelor de securitatea și sănătatea în muncă, promovarea unor proiecte sociale de susținere a salariaților.

            Menționăm, că delegații Congresului au apreciat activitatea Federației cu calificativul bine.

            Prezent la lucările Congresului, Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a apreciat înalt activitatea conducerii Federației. El a menționat că anul 2020 este un an de bilanț pentru mai multe centre sindicale național-ramurale, care organizează Congrese. Chiriac a subliniat realizările remarcabile obținute de FSCRE în domeniul negocierilor colective, materializate prin salarii decente în ramură și condiții bune de muncă. Vicepreședintele CNSM a menționat că în față stau mai multe provocări care au fost amplificate de pandemia de coronavirus, iar soluționarea lor poate avea loc doar prin consolidarea eforturilor partenerilor sociali.

           Alexandru Șevciuc, membru al Consiliului de Administrație de la S.A. ”Moldovagaz”, a declarat că, conducerea întreprinderii este permanent în dialog cu Federația pentru a îmbunătăți condițiile de muncă, a negocia majorări de salarii, a asigura respectarea prevederilor Convenției colective pentru anii 2018-2021 și cerințele în domeniul securității și sănătății în muncă. „Suntem în faza finală de negociere a Convenției colective pentru anii 2021-2026. Vom susține în continuare bunele relații de colaborare cu sindicatele, deoarece sunt eficiente și contribuie la sporirea calității relațiilor de muncă în ramură”, a accentuat Șevciuc.

            În rezultatul alegerilor, cu unanimitate de voturi, președinte al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a fost realeasă Dna Margareta Strestian, vicepreședinți Dl. Grigori Efteni și Dl. Iurie Ivanov.

            Delegații Congresului au audiat raportul Comisiei de Cenzori, ce a relevat rezultatul verificărilor utilizării mijloacelor financiare şi materiale, gestionării patrimoniului, corectitudinii formării şi realizării bugetului sindical.

            În cadrul evenimentului  a fost aleasă o nouă componență a Comisiei de Cenzori și  s-au validat împuternicirile membrilor Consiliului General.

            La lucrările Congresului s-au examinat și aprobat modificările cu privire la Statutul Federației, în redacție nouă.

Galeria foto vezi aici