MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Tinerii sindicaliști s-au întrunit în cadrul forumului comisiei de tineret „Sindicatul meu. Uniți prin misiune – puternici în acțiune”

 Astăzi 18 decembrie 2020,  în conformitate cu Planul de activitate al Consiliului General în domeniul instruirii sindicale pentru anul 2020, s-a desfășurat Forumul Comisiei de Tineret a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), în format on-line, la care au participat 45 de tineri sindicaliști din cadrul organizațiilor sindicale membre.

Obiectivul Forumului fiind consolidarea activităților tinerilor sindicaliști din organizațiile sindicale primare membre ale FSCRE în perioada pandemică, prin programe educaționale  și stabilirea relațiilor de cooperare prin promovarea conlucrării între comisiile de tineret și structurile sindicale de toate nivelurile.

Roman Țurcan, președinte al Comisiei de Tineret a FSCRE a salutat tinerii  prezenți în cadrul Forumului, punctînd că din cauza extinderii pandemiei COVID – 19, pe parcursul anului, tinerii au participat mai puțin în cadrul activităților sindicale, dar s-au încadrat activ în cadrul webinarelor organizate de Comisia de Tineret  a CNSM pe diferite segmente sindicale: Școala sindicală din Moldova, ediția a  VIII și o serie de instruiri online în domeniul drepturilor tinerilor la locul de muncă, de care au  beneficiat circa 500 de tineri din 9 raioane, inclusiv și tineri din ramura noastră.  Instruirile au fost organizate în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă: Munca decentă pentru tineri”, implementat de CNSM, cu suportul financiar al Organizației Internaționale a Muncii (ILO).

Președintele Comisiei de Tineret  a relatat și despre rezultatele Concursului de lucrări infografice cu genericul „Sindicatul meu”, care reprezintă o etapă, parte integrantă a Forumului CT a FSCRE din anul 2020. În acest context, a prezentat lucrarea infografică model, elaborată  de FSCRE, elucidînd activități majore din cadrul Federației.

”Pentru 2021 ne propunem să continuăm procesul de instruire și informare a Comisiei de Tineret, în conformitate cu Obiectivele pentru tineret, incluse în Programul Strategic al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova pentru anii 2020 – 2025 aprobat de Congresul VII al Federației”, a precizat Roman Țurcan.

Prezentă la Forum, Doamna Margareta Strestian,  Președintele FSCRE, a venit cu un mesaj de salut și  a menționat, că restricțiile impuse de criză pe timp de pandemie a determinat aplicarea diverselor metode  de implicare a tinerilor în activități sindicale.

”Tinerii sunt o punte autentică în sindicate, care pot ajuta la consolidarea rezistenței față de provocările social-economice actuale, participînd la activitățile organizate de FSCRE și CNSM și la programe de solidaritate internațională ale Comisiilor de Tineret. Este responsabilitatea comună să oferim tinerilor participarea la diferite activități de dezvoltare, inclusiv și acum, în situație de pandemie. Analiza impactului crizei pandemice asupra nivelului de implicare a tinerilor a scăzut, dar noi, sindicatele, e necesar să ne orientăm forțele în descoperirea de noi metode de lucru și să ținem cont de cerințele, doleanțele tinerilor. Ei sunt viitorul nostru.”, a comunicat Doamna Margareta Strestian.

Președintele Federației, a relatat tinerilor, că la  inițierea negocierii  și semnării Convenției Colective (nivel ramural) pentru următoarea perioadă,  va include mai multe garanții  pentru tineri membri de sindicat.

În cadrul activității, Alexei Pianîh, președinte al  Comisiei de Tineret a CNSM, a vorbit celor prezenți despre activitățile Comisiei de Tineret a CNSM în anul curent, a informat despre  Planul de Acțiuni și Strategia CNSM pe segmentul tineret. A subliniat prioritățile și provocările în contextul promovării Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr.8 cum ar fi: participarea tinerilor, serviciile pentru tineri, oportunitățile economice pentru tineri, consolidarea sectorului de tineret.

“O viziune strategică trebuie să fie o viziune comună, împărtășită de toți membrii echipei și de obicei se începe ținând cont de finalul unde se dorește să ajungem”, a precizat președintele CT a CNSM.

În cadrul Forumului, Tatiana Marian, șef al Departamentului mass-media și relații internaționale al CNSM, în prezentarea sa „Tinerii și Lumea Muncii în contextul pandemiei Covid-19. Impactul criezei pandemice asupra situației tinerilor pe piața muncii. Provocări și soluții” a relatat că anul 2020 a fost marcat de declanșarea pandemiei cu coronavirusul  de tip nou, care a reprezentat o provocare majoră pentru toată populația țării și economiei per ansamblu, o criză fără precedent ca amploare, inclusiv pe plan mondial, care a determinat necesitatea adaptării la noile condiții de activitate.

”În această perioadă dificilă, eforturile sindicatelor au fost îndreptate în vederea asigurării respectării drepturilor și intereselor lucrătorilor afectați în rezultatul  suspendării activității, șomajului tehnic, încetării raporturilor de muncă și muncii la distanță, neadmiterea diminuării drepturilor salariaților, precum și susținerii lucrătorilor antrenați în prima linie de combatere a pandemiei”, a informat Tatiana Marian.

În prezentarea sa,  Tatiana Marian s-a referit și la unele acțiuni și inițiative întreprinse de CNSM pe parcursul anului 2020 în perioada pandemică: cum ar fi: Legea nr.127/2020 privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical, decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID -19, scutirea de plată a impozitilor, contribuțiilor de asigurări sociale de sat și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală a cheltuielilor suportate de angajatori pentru testarea salariaților la identificarea virusului COVID – 19, restabilirea atribuțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă a Inspectoratului de stat al muncii.

“Ramîneti uniți și activi în sindicate” a concluzionat moderatoarea.

Un alt subiect abordat în cadrul Forumului CT a fost ”Politicile de ocupare pentru tineret. Programe, măsuri active promovate prin instruirea Organizației Internaționale a Muncii (OIM) ”, prezentat de Violeta Vrabie – reprezentant al Organizației Internaționale a Muncii, coordonator  de proiect în cadrul OIM.

”Datele Organizației Internaționale a Muncii arată că în Republica Moldova tinerii sunt de aproape trei ori mai susceptibili de a deveni șomeri. Cum se explică aceste cifre și cum pot fi sprijiniți cei care, de fapt, reprezintă pătura cea mai activă a societății?  Este vorba de migrație circulară, este vorba de lipsa oportunităților de angajare, dar și de salariile mici oferite de unii angajatori. Din păcate, inactivitatea în rândul tinerilor este extrem de mare. Conform datelor unei analize efectuate de Organizația Internațională a Muncii mai mult de 50 la sută din tineri sunt inactivi. Deci, inactivitatea este văzută ca un fenomen mai grav decât șomajul, pentru că acești tineri inactivi sunt în afara oricărui sistem de educație, de instruire sau în afara pieței muncii, sunt tineri, care sunt foarte greu de a fi identificați”, a informat  Violeta Vrabie.

Victoria Gonța, Doctor conferențiar universitar, psiholog la capitolul Climatul social-psihologic in colectivele de muncă. Emoții și comportamente în conflictul organizațional, a informat participanții forumului  despre factorii, care influiențează climatul socio-psihologic în colectivele de muncă și unele metode practice de evaluare a stării climatului psihoemoțional.

„O jumătate din viață activă noi ne aflăm în colectivele de muncă, care foarte mult depinde de atitudinea fiecărui din noi și imaginea creată de fiecare persoană. Din acest motiv, pilonul personalității este un factor important. Conflictul este ceva firesc în colectivele de muncă, astfel unde are loc declanșarea unui conflict există schimbarea, progresul. Emoțiile sunt un element de bază la declanșarea unui conflict interior cît și exterior”. Interacționînd cu participanții, Victoria Gonța a dat definiție  climatului social – psihologic în  colectivele de muncă.

La finele activității, Doamna Margareta Strestian a mulțumit formatorilor, participanților, echipei FSCRE și a transmis un mesaj de felicitare cu ajunul sărbătorilor de iarnă, dorindu-le multă sănătate, prosperitate si bunăstare tinerilor sindicaliști.