MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Proiectul ”Școala Sindicală din Moldova, ediția VIII, 2020-2021”, a ajuns la final!

La 19 februarie, curent, sindicaliștii au evoluat implimentarea proiectului educațional „Şcoala Sindicală din Moldova” (ȘSM), ediția a VIII-a. ȘSM este un Proiect educaţional finanțat de Confederația Natională a Sindicatelor din Moldova și realizat în parteneriat cu Institutul Muncii și are menirea de a consolida organizațiile sindicale primare în scopul apărării și promovării drepturilor salariaților.

Modelul acestei școli este preluat de la sindicaliștii austrieci și adaptat la realitățile și necesitățile membrilor de sindicat din Republica Moldova începînd din anul 2012. În Austria şcoala sindicală există de mai bine de 50 de ani şi a demonstrat de-a lungul timpului numai rezultate pozitive.

Astfel, pe parcursul a VIII ediții a ȘSM din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), au fost instruiți 16 tineri, reprezentanți ai organizațiilor sindicale primare, care au participat activ, au elaborat și implimentat proiecte individuale de succes pe diferite tematici în cadrul OSP. 

Potrivit președintelui FSCRE, Margareta Strestian, Proiectul menționat s-a dovedit a fi un proiect de succes, acele cunoștințe și practici acumulate de cursanți vor fi utilizate în practica și activitațile de management sindical progresiv. Federația va acorda spriginul și suportul necesar pentru ralizarea continuității proiectului „Școala Sindicală din Moldova”.

Astfel, în conformitate cu Hotărârea CG a FSCRE, au fost delegați trei reprezentanți din cadrul OSP după cum urmează:

  • Mariana Godoroja – controlor filiala „Orhei-Gaz”, OSP SRL „Orhei-Gaz”;
  • Andrei Vacula – inginer SSM, OSP SRL „Ialoveni-Gaz”;
  • Adriana Iarmaliuc – președinte a OSP SRL ”Flacăra Albastră”.

Pe parursul perioadei de instruire, paricipanții au fost familiarizați pe module ce țin de: protecția juridică și social – econimică a salariaților, parteneriatul social, securitatea socială, gestionarea unei organizații sindicale de succes, securitatea și sănătatea în muncă, rolul și activitatea structurile de tineret și de femei în sindicate, au fost informați despre strategiile de activitate ale ITUC/PERC și altor structuri sindicale internaționale și au acumulat cunoștințe noi în domeniul promovării imaginii sindicatelor în mediul on -line și prin intermediul instituțiilor mass-media.

Prin urmare, cursanții au primit câte un Certificat de absolvire, informația și capacitățile acumulate vor produce efecte măsurabile asupra membrilor de sindicat și a organizațiilor sindicale primare, fapt ce are ca rezultat dezvoltarea competențelor funcționale, sociale și profesionale  ale cadrelor sindicale și consolidarea OSP.

Din cauza situației pandemice generată de infecția COVID – 19, formatul actualei ediții a fost modificat și din 4 sesiuni planificate inițial s-a realizat o sesiune offline, la Institutul Muncii, în februarie 2020, și 2 sesiuni online prin intermediul platformei ZOOM.

Avînd în vedere situația actuală, au fost anulate vizitele de informare la organizațiile sindicale primare și a fost modificată modalitatea de evaluare a formabililor din realizare de proiecte individuale sau de grup în test de evaluare, din motivul imposibilității de realizare în această perioadă proiecte individuale. În procesul de instruire au fost antrenaţi formatori sindicali naţionali, externi și experți pe domenii, modul de formare fiind interactiv, axat pe dezvoltarea capacităţilor creative şi organizatorice ale membrilor de sindicat.

La eveniment a participat conducrea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Institutului Muncii, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale, formatori și cursanții acestui proiect.

Din 2012 până în prezent, 141 de reprezentanți ai 18 centre național sindical-ramurale, au fost certificați ca absolvenți ai ȘSM, care, în urma cunoștințelor acumulate, au reușit să avanseze în funcții sindicale și să participe în procesele decizionale la nivel de unitate economică și ramural.