MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

“Protecția social – economică, salarizarea, impozitarea și prestațiile de asigurări sociale de stat. Sistemul public de pensii din Republica Moldova”

Astăzi, 23 februarie curent, în conformitate cu Planul de activitate al Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE), în domeniul instruirii sindicale pentru anul 2021, în format on-line s-a desfășurat seminarul informațional cu genericul “Protecția social – economică, salarizarea, impozitarea și prestațiile de asigurări sociale de stat. Sistemul public de pensii din Republica Moldova”. Subiectele  principale ale activității  au fost orientate  spre Realizările CNSM în domeniul protecției social-economice în anul 2020, sistemul de salarizare în sectorul real, sistemul public de pensii din Republica Moldova.

          Menționăm, că scopul seminarului este de a informa și consolida capacitățile liderilor de sindicat pentru reflectarea problemelor de politici sociale, a relațiilor de muncă în domeniul  protecției social – economice, prevederile legale ce țin de salarizare, impozitare, prestațiile de asigurări sociale de stat și sistemul public de pensii din Republica Moldova.

La seminar au participat conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor (CNSM), specialiști din cadrul Departamentului protecția social-economică a CNSM, lideri, activiști sindicali si persoane responsabile în domeniul  financiar și economic din cadrul OSP a FSCRE și organizațiilor sindicale primare din cadrul Federației Sindicatelor din Comunicații (FSCM) în număr total de 100 participanți.

        Președintele FSCRE Margareta  Strestian, a salutat și familiarizat participanții cu programul seminarului și formatorii antrenați în activitatea de instruire. În contextul pandemiei de coronavirus       M. Strestian, a precizat că tentativele salariale din întreaga lume precum și din R. Moldova relevă că creșterea reală a slariilor s-a redus dramatic în perioada de criză economică. Politicele privind salariile și instituțiile pieții muncii joacă un rol primordial în crearea unei societăți echitabile și a unei economii durabile, în special politica de salarizare care se află în centrul politicii forței de muncă care necesită o atenție sporită din partea Guvernului, Sindicatelor și a Patronatelor.

poze

 În cadrul activității Elizaveta Iurcu, vicepreședinte al Federației Sindicatelor din Comunicații a salutat liderii sindicali din numele FSCM,  a domnului președinte Ion Pîrgaru  și a multumit  liderilor sindicali  pentru ca au dat curs invitației de a participa la această activitate de instruire. Reprezentantul FSCM  a precizat că unul din obiectivele prioritare din Strategia FSCM pe anii 2018-2023, este informarea și instruirea membrilor de sindicat privind drepturile social – economice și de muncă.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, formator în cadrul seminarului a menționat că pandemia a afectat întreaga societate, ceea ce a dus la aprofundarea inegalităților, creșterea nivelului de insecuritate în privința locului de muncă, creșterea numărului de persoane care au nevoie de suport din partea statului.

În acest context, participanții au fost informați despre modificările legislației în vigoare privind remunerarea muncii; susținerea salariaților în contextul pandemiei; legislației cu privire la impozitarea persoanelor fizice; acțiunile statului în domeniul ocupării forței de muncă și securității sociale etc.

Pentru a atenua efectele pandemiei, CNSM a elaborat  un set de recomandări de reglementare a muncii salariaților. Au fost elaborate recomandări concrete pentru angajații din sănătate și educație. La propunerea sindicatelor a fost aprobată Legea care prevede acordarea indemnizației urmașilor tuturor lucrătorilor din sistemul medical decedați în lupta cu Covid-19. Sindicatele au propus ca infectarea cu Covid-19 la locul de muncă să fie calificată drept boală profesională.

De asemenea, în anul 2020, au fost încheiate de către partenerii sociali la nivel național (Guvern, Patronate și Sindicate) 3 convenții colective (nivel național),:

Convenția colectivă (nivel național) nr. 17 din 28 februarie 2020 ”Cu privire la modelul Tabelului de evidență a timpului de muncă”;

Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 18 din 28 februarie 2020 ”Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”.

Convenția colectivă (nivel național) nr. 19 din 28 februarie 2020 ”Cu privire la modelul Programării concediilor de odihnă anuale”.

Ana Moldovanu, consultant superior al Departamentului protecție social  -economică al CNSM, formatorul seminarului, le-a comunicat sindicaliștilor despre reforma sistemului de pensii din Republica Moldova, modul cum acesta se desfășoară; rolul și implicarea partenerilor sociali în acest proces; cum se formează bugetele de stat; cum sunt direcționați și gestionați banii alocați în bugetul asigurărilor sociale de stat; formele de prestații sociale; raporturile dintre patroni și salariați; remunerarea muncii în timpul pandemiei; exemple de calculare și impozitare a salariului; interacțiunea salariului cu plățile sociale (indemnizația pentru incapacitate de muncă,indemnizația de maternitate și paternală, indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, indemizația pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2,2/3 ani, indemnizația de șomaj ș.a.).

          Un al aspect important în cadrul activității ce ține de Sistemul public de pensii și ultimele modificări operate în legislație, a fost expus de Sergiu Iurcu, șef – adjunct al Departamentului protecția social – economică din cadrul Confederației. CNSM consideră că sistemul de pensii la momentul actual reprezintă una din cele mai importante şi sensibile probleme de ordin social – economic din Republica Moldova, deoarece nu asigură persoanelor de vîrstă înaintată resursele necesare pentru viață.

La finele activității liderii sindicali au mulțumit, președintelui FSCRE și formatorilor pentru tematicile actuale, care le vor servi drept suport în activitatea sindicală.