MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Femeile sindicaliste au fost instruite în cadrul unui seminar cu genericul ,,Legislația de gen. Violența împotriva femeilor”.

Astăzi, 12 martie, 46 de femei sindicaliste, reprezentante ale organizațiilor sindicale primare din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova au participat la un seminar online, cu genericul ,,Legislația de gen. Violența împotriva femeilor”,

În deschiderea activității, Margareta Strestian, președinte al FSCRE, a subliniat că, egalitatea dintre femei și bărbați este o valoare fundamentală care asigură egalitatea în drepturi, responsabilităti, oportunități, în plan familial și profesional, prin plata egală pentru munca de valoare egală, independența economică egală a femeilor și a bărbaților, egalitatea în luarea deciziilor, contribuind la eradicarea violenței pe criterii de gen și îmbunătățirea calității vieții.
Un rol important pe diverse aspecte referitoare la egalitatea de gen le revin sindicatelor din Republica Moldova, care au participat la elaborarea actelor normative, au înaintat diverse inițiative și propuneri la politicile egalității de gen și a unor măsuri specifice de promovare a femeilor.

”Avem în Republica Moldova un cadrul legislativ bun, care stabilește drepturi egale între femeii și bărbați de a participa la viața economică și socială, de a se forma într-o anumită profesie, de a se angaja, promova și participa la distribuirea beneficiilor, de a beneficia de protecție socială în anumite situații.
De la adoptarea în 2006 a Legii nr. 5 privind asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei, au fost implementate o serie de strategii și planuri de acțiune naționale, care au promovat egalitatea de gen.”, a precizat Margareta Strestian.

Președintele Federației a specificat, că pentru a promova egalitatea de gen a femeilor din organizațiile membre, sindicatul de ramură, oferă sprijin axat pe informarea, instruirea femeilor, în scopul promovării și căpătării de noi oportunități egale de leadership la toate nivelurile decizionale, în activitatea sindicală, economică și publică.

Margareta Strestian a finalizat discursul său, menționînd: ,,O femeie informată, este o femeie puternică și protejată”.

Olga NICOLENCO, trainer în gender, comunicare și strategii electorale, master în managementul politic, formatorul activității de instruire, în prezentarea sa a vorbit despre legislația de gen: națională și internațională; rolurile de gen; stereotipurile de gen în familie, educație, sănătate, politică; gender mainstreaming – abordarea integratoare a egalității de gen; imaginea femeii în mass-media.

”Stereotipizarea de gen poate limita dezvoltarea talentelor naturale și a capacităților fetelor și băieților, femeilor și bărbaților, precum și experiențele lor educaţionale și profesionale și oportunităților lor în viață în general. Stereotipurile despre femei sunt atât cauza, cât și consecința unor atitudini, valori, norme și prejudecăți adânc înrădăcinate împotriva femeilor. Se folosesc pentru a justifica și a menține relațiile istorice de putere ale bărbaților asupra femeilor, precum și atitudinile sexiste care împiedică promovarea femeilor” a spus Olga NICOLENCO.

Un alt subiect abordat în cadrul seminarului a fost ”Violența împotriva femeilor și consecințe (economice, sociale, personale) ale violenței împotriva lor”.

Potrivit Ninei LOZINSCHI, expertă gender, formatorul seminarului, violența împotriva femeilor continuă să fie o pandemie globală și, cu regret, se reflectă și asupra femeilor salariate. O formă frecventă de violență a femeilor este hărțuirea la locul de muncă. Aceasta este o încălcare dură a drepturilor omului. Da, drepturi: la integritate sexuală, siguranță mentală și fizică și spațiu personal. Studiile arată că hărțuirea sexuală influențează sănătatea fizică și psihoemoțională, dar și mediul profesional. Acest fenoment influențează calitatea lucrului efectuat și are efect negativ asupra performanței academice. De multe ori, persoanele care s-au confruntat cu hărțuirea la locul de muncă nu spun nimănui despre asta, pentru că le este rușine sau se tem că vor fi concediați.

În cadrul seminarului, sindicalistele au fost informate cum să se protejeze conform legii, ce măsuri trebuie luate, unde trebuie să apeleze în aceste cazuri ș.a.

Participantele la seminar au apreciat rolul important al acestor activități, fiind foarte utile și au mulțumit Federației pentru organizarea cu succes a seminarului.

De menționat că această activitatea de instruire a fost organizată în conformitate cu planul de activitate al Federației pentru anul 2021, în domeniul formării activului sindical.