MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Informarea tinerilor despre importanța sindicatelor în promovarea muncii decente

În perioada 18-31 martie curent,  60 de tineri din organizațiile sindicale primare, din cadrul  Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova au participat la proiectul ”Informarea tinerilor sindicaliști privind importanța Agendei 2030 și a obiectivului de Dezvoltare Durabilă (ODD) nr.8 ”Munca decentă și creșterea economică””, implementat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în parteneriat cu Consiliul Regional Pan-European al Confederației Internaționale a Sindicatelor (PERC/ITUC) și organizația sindicală din Suedia ”Union to Union”.

Obiectivul principal al proiectului este de a contribui la creșterea gradului de informare și conștientizare a tinerilor din raioanele Republicii Moldova cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă cu accent pe ODD nr.8 ”Munca decentă și creșterea economică”. Prin intermediul acestui proiect, CNSM urmărește să contribuie la creșterea activismului civic în rîndul tinerilor sindicaliști și al interesului lor pentru dezvoltare durabilă și participarea la realizarea Agendei 2030.

În cadrul cursului de informare, organizat online, tinerii au discutat despre problemele cu care se confruntă la nivel local și și-au exprimat viziunile cum pot să fie atinse prevederile ODD nr.8 în Republica Moldova. Totodată, participanții au analizat rolul organizațiilor sindicale în promovarea Muncii Decente, acțiunile Comisiei de Tineret a CNSM la implemenetarea ODD nr.8. Au aflat cum se negociază și ce trebuie să prevadă Contractul individual de muncă și Contractul colectiv de muncă, precum și situația tinerilor pe piața muncii, în contextul crizei pandemice.

Tinerii din cadrul Federației au menționat rolul benefic al angajatorului și comitetului sindical din întreprinderile unde activează, care au menținut toți salariații la locul de muncă, fără aplicarea măsurilor drastice, ca concedierea prin reducerea numărului sau statelor de personal sau impunerea la concedii neplătite.

În septembrie 2015, Republica Moldova împreună cu 192 de state membre ale ONU s-au angajat să pună în aplicare Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 prin adoptarea Declarației Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc la New York. Agenda 2030 și-a propus să realizeze acțiunile prevăzute în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, avînd drept scop principal eradicarea sărăciei pînă în anul 2030 și asigurarea dezvoltării durabile în întreaga lume.

Comunicarea cu tinerii sindicaliști din alte Federații este foarte benefică și sperăm că noi proiecte vor fi realizate de către Comisia de Tineret CNSM, la care vom participa neapărat, au  conchis participanții.