MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Seminar de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă

Astăzi, 23 aprilie, curent, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), în regim online, pe platforma ZOOM, a organizat un seminar de instruire cu genericul “28 aprilie-Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă”.

La seminar au particpat  lideri de sindicat,  persoanele responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), șefii de secții, inginerii SSM din  filiale și sectoare ale Societăților, persoanele responsabile SSM din partea organizațiilor sindicale primare-membre ale FSCRE în număr total de 55  sindicaliști. La seminar au fost invitați reprezentanți ai Fedrației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Ușoară din Republica Moldova  și ai Federației  Sindicatelor Lucrătorilor din Domeniul Cadastrului, Geologiei și Geodeziei ,,SINDGEOCAD”.

În deschiderea activității, Margareta Strestian, președintele FSCRE, a menționat că această instruire  face parte din  Planul de activitate al Consiliului General al FSCRE în domeniul instruirii sindicale pentru anul 2021, iar activitățile ce țin de respectarea cerințelor în domeniul SSM sunt de primă importanță pentru ramură.

În cadrul seminarului ne propunem să abordăm următoarele subiecte: 28 aprilie – Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă, acțiunile sindicatelor în situația regresului din domeniul securității și sănătății în muncă, modificările și completările actelor normative în domeniul    securității și sănătății în muncă, ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională, situația accidentelor de muncă în Republica Moldova în cifre și răspunderea pentru încălcarea actelor legislative și normative în domeniul securității și sănătății în muncă, a comunicat Margareta Strestian.

Președintele FSCRE a subliniat că, SSM este un pilon de bază  în  securitatea salariaților. Constituția Republicii Moldova prevede că orice persoană are dreptul la muncă, iar salariaţii au dreptul la protecţia muncii.  Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămînal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice.

Elena Carchilan, șef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, în calitate de formator al seminarului, a informat participanții, că la inițiativa Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în fiecare an, la 28 aprilie, se marchează Ziua Mondială a Securității şi Sănătății la Locul de Muncă în scopul promovării prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Această zi marcată la nivel global este și o zi în care mișcarea sindicală din lume comemorează Ziua internațională a lucrătorilor decedaţi și traumați la locul de muncă. 

Scopul său este de a onora memoria victimelor accidentelor de muncă. În urma accidentelor de munca și a practicilor incorecte de munca, se estimează că, în fiecare an, se produc peste 2,3 milioane de decese, din cauza accidentelor de munca și vătămărilor profesionale, o cifră alarmantă, fiind comparabilă cu numărul de victime dintr-un război de avengură între națiuni.

De menționat faptul, că tematica Zilei Mondiale a Securității şi Sănătății la Locul de Muncă pentru anul 2021 este „Anticipați, pregătiți-vă și răspundeți la crize – Investiți acum în sisteme de securitate și sănătate reziliente la locul de muncă”.

Tematica recunoaște impactul pe care l-a avut pandemia globală COVID-19 asupra vieții noastre profesionale. Pandemia a accentuat vulnerabilitățile în mai multe sectoare din Republica Moldova și a sporit responsabilitatea angajatorilor să contribuie pentru ca locul de muncă să fie sigur, să prevină eventualele riscuri pentru sănătate, a precizat formatorul seminarului.

În cadrul unui alt subiect abordat ”Acțiunile sindicatelor în situația regresului din domeniul securității și sănătății în muncă”, șefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a comunicat, că Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova(CNSM) permanent şi-a manifestat dezacordul categoric faţă de diminuarea prevederilor legale care vizează supravegherea şi controlul de stat asupra respectării actelor normative care conţin norme ale dreptului muncii şi a pledat mereu pentru păstrarea în format integrat al sistemului de inspecție exercitat de Inspectoratul de Stat al Muncii (cu atribuţii de control în domeniul raporturilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă).

CNSM în repetate rânduri, pe parcursul anilor 2013-2020, s-a adresat cu demersuri către Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova în vederea eliminării contradicțiilor dintre legislația națională și prevederile Convențiilor OIM și restabilirea atribuțiilor și competențelor ISM, conform cadrului legal existent până la adoptarea Legii nr. 131/2012.

Confederația și-a exprimat îngrijorarea față de situația reală a securității și sănătății în muncă din republică, față de tergiversarea termenelor de cercetare a accidentelor de muncă și de faptul neprotejării angajaților la locul de muncă la ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri pe data de 04.08.2020.

Datorită poziției ferme a CNSM, începând cu 01.01.2021, Inspectoratul de Stat al Muncii și-a reluat funcțiile de control  în domeniul securității și sănătății în muncă, care au fost atribuite prin Legea nr. 185/2017, la 10 autorități competente în domeniul siguranţei ocupaţionale.

O victorie a Sindicatelor a fost ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională,  aprobată de legislativ la 04 martie 2021, a precizat formatorul seminarului. Importanţa Convenţiei constă în mecanismul de identificare şi evaluare a riscurilor de expunere a lucrătorilor la locul de muncă; monitorizarea factorilor de mediu şi a operaţiunilor de producţie care le-ar putea afecta sănătatea; participare la dezvoltarea programelor de îmbunătăţire a practicilor şi schimbul de informaţii în domeniu; supraveghere a sănătăţii salariaţilor.

În analiza prezentată despre situația accidentelor de muncă în Republica Moldova, în cifre, în comparație cu anul 2019 e îmbucurător că datele statistice ne arată o scădere a accidentelor de muncă, dar pandemia a condus în anul 2020 la reducerea activității economice și, ca consecință, forța de muncă a avut de suferit prin: pierderea locurilor de muncă; sistarea muncii; reducerea timpului de muncă.

Potrivit Elenei Carchilan, una din cauzele producerii accidentelor de muncă este și lipsa evaluării factorilor de risc la locul de muncă sau evaluarea lor incompletă

Totodată, participanții seminarului au fost familiarizați cu răspunderea pentru încălcarea actelor legislative și normative în domeniul securității și sănătății în muncă.

La finele activității, sindicaliștii și-au exprimat mulțumirea de a participa la un asemenea seminar, tematica fiind necesară şi actuală.