MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Concurs de desen!!!

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) în conformitate cu Planul de activitate al Consiliului General al FSCRE pentru anul 2021, începând cu data de 27 aprilie 2021, lansează concursul de desen pentru copiii membrilor de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale membre ale FSCRE cu genericul: „Pace în cuvinte și culoare”.
Concursul se va desfăşura în perioada 27 aprilie – 01 iunie 2021 și va include trei etape:
– 27 aprilie – 23 mai 2021 – depunerea desenelor;
– 24 mai – 26 mai 2021 – evaluarea desenelor şi desemnarea câştigătorilor;
– 01 iunie 2021 – decernarea diplomelor și premiilor.

La concurs pot participa copiii cu vârsta cuprinsă între 7 -16 ani, care au realizat un desen cu genericul sus-numit.
Înscrierea la concurs se va efectua prin completarea unui formular (anexa Nr.2).
Fiecare participant la concurs poate completa formularul doar o singură data și prezenta doar un singur desen executat individual.
Desenele trebuie să posede dimensiunile minime corespunzătoare formatului A3 și împreună cu formularele participanților la concurs urmează a fi depuse direct, sau prin serviciul Poșta Moldovei la sediul FSCRE (mun. Chișinău, str. 31 August nr.129, MD-2012), cod fiscal 209577, fie prin intermediul președintelui comitetului sindical al întreprinderii, inclusiv până 23 mai 2021.
Acestea vor fi evaluate de o Comisie de concurs formată prin dispoziția Organizatorului.
Stabilirea rezultatelor se va realiza conform baremelor de evaluare, de la 1 la 10, în funcţie de punctajul obţinut, fiind apreciate locurile I, II si III pe fiecare categorie de vârstă, pentru toate desenele prezentate la concurs.
În funcție de rezultatele obținute, Comisia va nominaliza câștigătorii concursului.
Toți copiii participanți la concurs vor fi menționați cu diplome de participare și cadouri de preț.
Se anexează:
• Regulamentul cu privire la organizarea Concursului de desen al copiilor membrilor de sindicat din cadrul organizașiilor sindicale membre a FSCRE cu genericul: „Pace în cuvinte și culoare”. (Anexa Nr.1) Deschideți aici 
• Formularul pentru înscrierea la concursul de desen cu genericul: „Pace în cuvinte și culoare” (Anexa Nr.2) Deschideți aici