MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Ședință tripartită dedicată Zilei Mondiale pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă

Președinte Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică  și Resurse Energetice din Republica Moldova, Margareta Strestian, a participat la ședința tripartită, în format online, convocată de Organizația Internațională a Muncii (OIM), dedicată Zilei Mondiale pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă (ZMSSLM), marcată anual în întreaga lume la data de 28 aprilie. Genericul din acest an al Zilei este “Anticipați, pregătiți și răspundeți la crize–Investiți acum în sisteme reziliente de siguranță și sănătate ocupațională”.

Participanții, reprezentanți ai OIM, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Centrelor Sindicale Național Ramurale (CSNR) Confederației Naționale a Patronatului din Moldova (CNPM), Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM),  precum și reprezentanți ai unor întreprinderi, au discutat despre protejarea lucrătorilor și asigurarea unor condiții de muncă decente și sigure în perioade de criză și recuperare asociată cu COVID-19, activitatea partenerilor sociali în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), reformarea inspecției de stat a muncii, norme și mecanisme implementate la nivel internațional.

Kenichi Hirose, specialist Protecție Socială, DWT/CO Budapesta, structură a OIM, în deschiderea ședinței, a subliniat că pandemia de coronavirus a determinat guvernele, angajatorii, lucrătorii și populația să se confrunte cu provocări fără precedent în ceea ce privește virusul și numeroasele efecte pe care le-a avut asupra lumii muncii. Kenichi Hirose a spus că OIM îndeamnă partenerii sociali de pe tot globul să-și consolideze strategiile naționale cu privire la sistemele de SSM pentru a spori gradul de conștientizare a necesității investițiilor în sisteme SSM performante, orientate spre anticipare, prevenire, pregătite pentru a face față crizelor.

Șeful de direcție în cadrul MSMPS, Alexandru Ghețu, a menționat că în ultimii ani situația în domeniul SSM a înregistrat un regres, însă acest domeniu ar trebui să fie unul prioritar pentru toți partenerii sociali, întreprinderile din țară și fiecare salariat în parte. El a subliniat importanța demersurilor sindicatelor pentru revenirea atribuţiilor de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la Inspectoratul de Stat al Muncii, în conformitate cu actele internaționale la care Republica Moldova este parte, fapt care va contribui la asigurarea funcționalității sistemului de control în domeniul dat.

Președintele CNSM, Oleg Budza, în mesajul său,  a adus sincere condoleanțe tuturor familiilor care și-au pierdut pe cei apropiați în urma producerii accidentelor de muncă și și-a declarat gratitudinea pentru toți cei care se află în prima linie în lupta cu pandemia, care și-au pierdut viața sau au avut de suferit. În context, liderul sindical și-a exprimat recunoștința factorilor de decizie care au contribuit la ratificarea Convenţiei OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupaţională. Președintele CNSM a pus accent pe importanța creșterii gradului de conștientizare a problemelor legate de SSM și luarea de măsuri pentru eliminarea riscurilor care ar putea să pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă a lucrătorului, prin sporirea capacităților ISM, implementarea standardelor internaționale, informarea și sensibilizarea populației.

La rîndul său, Vladislav Caminschi, director executiv al CNPM, a salutat faptul că la finele anului trecut Parlamentul Republicii Moldova a votat în ambele lecturi proiectul de Lege care prevede restabilirea Inspectoratului de Stat al Muncii atribuţiilor de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și în domeniul raporturilor de muncă, asigurînd integritatea funcțională a acestuia. El a specificat că domeniul SSM este permanent în vizorul CNPM și a spus că în ultmima perioadă întreprinderile din țară acordă o atenție tot mai mare domeniului SSM pentru a contribui la prevenirea producerii unor accidente de muncă și a asigura măsuri de protecție corespunzătoare.

“COVID-19 a avut un impact asupra locului de muncă și a sporit responsabilitatea angajatorilor să contribuie pentru ca locul de muncă să fie sigur. ZMSSLM se concentrează pe strategiile de consolidare a sistemelor naționale de securitate și sănătate în muncă pentru a construi rezistența, pentru a face față crizelor acum și în viitor, pe baza lecțiilor învățate și a experiențelor din lumea muncii. Revizuirea continuă a mediului ocupațional impune schimbări și îmbunătățiri, dar și adaptarea imediată la provocările impuse acum în perioadă de pandemie. Avem de gestionat noi riscuri cu care nu ne-am confruntat până acum, deoarece apar noi tehnologii, meserii, care necesită de găsit metode de evaluare a lor”, a comunicat Igor Ciloci, director adjunct al ISM.

Elena Carchilan, șef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a vorbit despre semnificația Zilei Mondiale pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă și acțiunile întreprinse în cadrul întreprinderilor din țară în vederea protejării salariaților. “Cu acest prilej, atragem atenția întregii populații asupra necesității schimbării abordărilor și mentalităților legate de SSM. Trebuie să punem accent nu pe acțiuni de compensare, ci pe prevenirea accidentelor de muncă. Doar prin eforturi comune, putem contribui la diminuarea numărului accidentelor de muncă, minimizarea riscurilor la locul de muncă, crearea locurilor de muncă sigure și sănătoase. În această perioadă pandemincă, plină de provocări pentru noi toți, sănătatea salariaților trebuie să fie o prioritate.”, a spus Carchilan.

Potrivit datelor Inspectoratului de Stat al Muncii, pe parcursul anului 2020 au fost comunicate 416 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 427 persoane, inclusiv 63 mortal. Inspectorii cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale au cercetat: 43 accidente mortale, din care 20 – de muncă, 20 – în afara muncii și 3 –  nu se încadrează în prevederile Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă.

Conform statisticilor OIM, se estimează că anual în lume, se produc peste 2,3 milioane de decese, din cauza accidentelor de muncă şi vătămărilor profesionale. OIM mai estimează că, anual, peste 313 milioane de lucrători suferă accidente urmate de incapacitate temporară de muncă şi se produc aproximativ 160 milioane de cazuri de îmbolnăviri profesionale.

Data de 28 aprilie la nivel internațional este o zi dedicată comemorării celor care şi-au pierdut viața în urma accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, fiind și o oportunitate de a promova securitatea și sănătatea în muncă. Din 2010, la inițiativa sindicatelor, şi în Republica Moldova ziua de 28 aprilie este oficial recunoscută ca „Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă”. Prin marcarea acestei Zile se țintește evidențierea importanței dezvoltării unei culturi preventive privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

Sursa: www. cnsm.md