MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Acord adițional pentru modificarea și completarea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2018-2021

La data de 30 aprilie 2021, în rezultatul negocierilor colective,  partenerii sociali din ramura gaze, au semnat un Acord Adițional pentru modificarea și completarea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2018-2021.

Semnatarii Acordului Adițional sunt:

– Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice, în persoana președintei dna Margareta Strestian,

– Societatea pe Acțiuni Moldo-Rusă “Moldovagaz”, în persoana președintelui Consiliului de Administrare dl Vadim Ceban,

– Operatorii sistemelor de Distribuție, în persoana dlui Alexandr Arabadji,

– SRL “Moldovatransgaz”, în persoana directorului dl Iurie Dolghier,

– SRL “Flacăra Albastră”, în persoana dl Mihail Mocan,

– SRL “Transautogaz”, în persoana directorului dl Alexandr Chiseev.

Obiectivul principal al noilor prevederi, constituie sporirea protecției drepturilor și intereselor legitime și asigurarea garanțiilor social-economice ale salariaților-membri de sindicat din ramură.

În scopul stabilirii unor condiții optime de activitate, asigurarea utilizării eficiente a timpului de muncă și de odihnă a salariaților, pentru unitățile unde, datorită specificului activității, nu există posibilitatea organizării muncii salariaților cu durata normală a timpului de muncă, a fost aprobată Lista ocupațiilor pentru care se permite durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puțin 24 de ore.

O altă prevedere a Acordului Adițional, vizează salariații care activează neîntrerupt în ramură nu mai puțin de 6 luni și are ca scop motivarea pozitivă a acestora. Astfel, această categorie de salariați, conform noilor prevederi, vor beneficia de ajutor material la concediul anual și în ajunul sărbătorii Ziua Profesională. Menționăm, că anterior pentru beneficierea de aceste ajutoare materiale, era necesar un stagiu de muncă în întreprindere de minim 1 an.

Prin acordul părților a fost stabilit, că remiterea către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale a unui exemplar al Acordul Adițional la Convenția Colectivă (nivel ramural) pentru anii 2018-2021 va fi realizată de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.

Astfel, în data de 06 mai 2021, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, articolul 38, alineatul 2, exemplarul Acordului Adițional la Convenția Colectivă (nivel ramural) pentru anii 2018-2021 a fost prezentat la Ministerul de resort.

Următoarea etapă pentru aplicarea Acordului Adițional, constituie modificarea și completarea contractelor colective la nivel de unitate în concordanță cu prevederile noi aprobate.

Textul integral al Acordului Adițional la Convenția Colectivă (nivel ramural) pentru anii 2018-2021 îl puteți accesa aici: