MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova s-au întrunit în ședință ordinară

Astăzi, 21 mai 2021, la Institutul Muncii, în conformitate cu Planul de activitate al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), pentru anul 2021, s-a desfășurat sedința ordinară a Consiliului General și a Biroului Executiv al Federației. Conform ordinii de zi, au fost examinate si adoptate, Hotărîri cu privire la realizarea Planului de activitate al Consiliului General al FSCRE (octombrie 2020 – mai 2021) în contextul priorităților strategice ale FSCRE, aprobate de Congresul VII, alegerea membrilor Biroului Executiv al FSCRE, aprobarea și completarea Regulamentelor în redacție noua (Regulamentul Consiliului General al FSCRE, Regulamentul Biroului Executiv al FSCRE, Regulamentul de organizare și funcționare al Organizației sindicale primare, Regulamentul Comisiei de Femei și Regulamentul Comisiei de Tineret al FSCRE.
La primul subiect din ordinea de zi Margareta STRESTIAN, președintele Federației a raportat detaliat despre planul de activitate al Consiliului General al FSCRE (octombrie 2020 – mai 2021) în contextul priorităților strategice ale FSCRE, aprobate de Congresul VII, acțiunile întreprinse de Federație în perioada pandemică și a menționat despre un șir de aspecte ce urmează să fie implementate în perioada următoare. Nota informativă privind realizarea Planului de activitate al Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (octombrie 2020 – mai 2021) în contextul priorităților strategice ale FSCRE, aprobate de Congresul VII poate fi accesată  aici.
În perioada de după Congresul VII, Consiliul General al Federației și-a desfășurat activitatea în conformitate cu Statutul FSCRE, avînd ca bază Strategia aprobată de Congres pentru următorii cinci ani, în condițiile adaptate la situația de urgență în sănătate publică în legătură cu pandemia        COVID-19, care este și în prezent, activînd preponderent de la distanță.
În perioada de referință, specialiștii Federației au acordat ajutor metodologic și consultativ în procesul de constituire a două organizații sindicale primare noi. Eforturile depuse de Federație au dat rezultate scontate.
Astfel, în conformitate cu prevederile statutare ale FSCRE și a legislației în vigoare, la Federație au fost afiliate două Organizații sindicale primare noi formate:
– Organizația Sindicală Primară a Angajaților Societății cu Răspundere Limitată „ANEN GAZ SERVICE”, cu un efectiv sindical de 10 membri;
– Organizația Sindicală „Vestmoldtransgaz” cu efectiv sindical de 26 membri.
În acest context, la ședință au a fost validate împuternicirile de membru în Consiliul General al președinților OSP menționate. Președintele Federației a felicitat liderii sindicali cu noul mandat și le-a dorit succes în activitatea sindicală. „Respectiv, problema motivării apartenenței la sindicat și menținerea membrilor de sindicat existenți impune organelor sindicale să atragă atenția acestui domeniu de activitate sindicală” a specificat M. Strestian.


O altă realizare importantă menționată de președintele FSCRE este semnarea la 30 aprilie 2021, în rezultatul negocierilor colective, partenerii sociali din ramura gaze, au semnat un Acord Adițional pentru modificarea și completarea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2018-2021.
Un alt aspect în cadrul evenimentului, conform normelor statutare, a fost alegerea noii componențe a Biroului Executiv și validarea împuternicirilor acestora.
Astfel noua componență a BE a fost constituită din 11 membri: Margareta Strestian – preşedinte al FSCRE; Iurie Ivanov – vicepreședinte al FSCRE, președinte al OS SRL „LUKOIL-Moldova”; Gheorghi Efteni – vicepreședinte al FSCRE, președinte al OSP SA „Moldovagaz”; Vitalie Bordeniuc – Președinte al OSP SRL „Chişinău-gaz”; Roman Racoviță – președinte al OSP SRL „Ialoveni-gaz”; Marcel Mistrean – Președinte al OSP SRL „Moldovatransgaz”; Maria Amarfi – președinte al OSP SRL „ Bălţi gaz”; Natalia Tăvăluc – președinte al OSP SRL „Orhei-gaz”; Nicolae Ţurcanu – președinte al OSP SRL „Ştefan – Vodă – gaz”; Igor Pastușoc – președinte al OSP SRL „Edineţ-gaz”; Ion Cebanu – Președinte al OSP SRL „Cahul-gaz”.
Printre subiectele care au fost examinate se numără și aprobarea și completarea Regulamentelor în redacție noua: Regulamentul Consiliului General al FSCRE; Regulamentul Biroului Executiv al FSCRE; Regulamentul de organizare și funcționare al Organizației sindicale primare; Regulamentul Comisiei de Femei al FSCRE; Regulamentul Comisiei de Tineret al FSCRE.
Membrii CG au analizat Raportul Comisiei de Cenzori al FSCRE pentru perioada anului 2020, cu referire la la situaţia economico-financiară a Federației pe rezultatele anului 2020. Scopul principal al analizei efectuate constituie în determinarea stabilităţii financiare al FSCRE aprecierea indicatorilor economici, care caracterizează situaţia economico-financiară creată în perioada anului 2020.
De asemenea liderii sindicali în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova “Cu privire la norma de reprezentare a organizațiilor-membre ale CNSM în Consiliul General al CNSM” și Statutul FSCRE, au desemnat în componența acestei structuri următorii membri – dl. Gheorghi Efteni, președintele OSP SA „Moldovagaz” și dna. Maria Amarfii OSP SRL „ Bălţi – gaz”.
Pornind de la faptul ca anul 2021 este anul negocierii și semnării Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2018 – 2021, în cadrul ședinței a fost constituită Comisia pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură din patru membri și doi membri supleanți.
Totodată, membrii CG au aprobat Componența nominalaă a Comisie de Femei și Tineret. În calitate de președinte al CF a fost aleasă dna Viorica Spînu, OS SRL „ LUKOIL- Moldova” și președinte al CT Roman Țurcan, SA „Moldovagaz”.
La finele ședinței s-a ținut un minut de reculegere în memoria salariaților decedați din cadrul OSP membre al FSCRE, în urma infectării cu virusul COVID -19