MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicatele solicită implicarea Guvernului în reluarea activității taberelor de odihnă

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită premierului interimar Aureliu Ciocoi să se implice în soluționarea problemei privind organizarea odihnei copiilor și adolescenților în perioada estivală 2021. Într-o scrisoare adresată premierului interimar, semnată de conducerea CNSM și președinții centrelor sindicale național-ramurale, sindicaliștii își exprimă indignara în legătură cu faptul că pînă în prezent nu a fost adoptată Hotărîrea de Guvern care să prevadă organizarea odihnei copiilor și adolescenților.

În scrisoare se arată că deși CNSM s-a adresat în repetate rînduri la mai multe instituții ale Statului în legătură cu acest subiect, examinarea acestuia la ședintele Guvernului s-a tergivesat. “Dat fiind faptul că pe 28 apilie 2021 Curtea Constituțională a anulat instituirea stării de urgență, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale urma să revadă decizia privind sistarea activității instituțiilor de întemare pentru copii și adolescenți în perioada estivală a anului 2021 și să promoveze proiectul Hotărîrii Guvernului.”, comunică sindicaliștii.

CNSM menționează despre faptul că instituțiile specializate de întremare pentru copii, gestionate de Confederație, sînt situate în zone de agrement, personalul didactic și nedidactic permanent se află în tabere, iar contactul cu persoane din afară este limitat. Totodată, nivelul de pregătire al instituțiilor de întremare și condițiile de deservire a copiilor în aceste instituții corespund necesităților impuse de pandemie.

Sindicaliștii precizează că instituțiile de întremare sunt pregătite pentru perioada estivală. Acestea pot funcționa cu capacitatea de 50 la sută, fiind dotate cu terenuri sportive și dispun de echipament sportiv. Blocurile de cazare sunt asigurate cu cele necesare pentru organizarea întremării copiilor și adolescenților. Edificiile respective sunt dotate cu puncte medicale și alte subdiviziuni de prestare a serviciilor care corespund cerințelor sanitaro-igienice.

“Pornind de la cele expuse, insistăm asupra deschiderii instituțiilor de întremare în republică, care, cu strictețe, vor respecta măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 și cerințele înaintate de organele abilitate. În caz dacă sindicatele nu vor fi auzite, ne rezervăm dreptul de a organiza acțiuni de protest.”, se mai arată în scrisoare.

Potrivit datelor CNSM, în perioada estivală, în cele două instituții de întremare ale sindicatelor din or. Vadul lui Vodă, Casa de odihnă “Campingul din Vadul lui Vodă” și Casele de Odihnă și Recuperare “Perlele Nistrului”, își fortificau sănătatea peste 7 mii de copii.

Menționăm că în vara anului 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, pe teritoriul Republicii Moldova nu a activat nici o tabără de odihnă. În vara acestui an, în municipiul Chișinău activează mai multe tabere de odihnă, în condiții speciale, dictate de pandemie, cu sejur de zi, în instituții educaționale, cu o durată de 7-8 ore.

 

Sursa: www.cnsm.md