MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Astăzi, 05 iulie 2021, a fost semnat Acordul de Colaborare între Inspectoratul de Stat al Muncii și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au semnat astăzi, 5 iulie curent, un Acord de Colaborare , pentru a contribui împreună la asigurarea drepturilor salariaților antrenați în câmpul muncii la condiții decente de muncă. Din partea ISM, Acordul a fost semnat de Igor Ciloci, director adjunct al ISM, iar din partea CNSM, de către Oleg Budza, președinte al Confederației. Acordul intră în vigoare la data semnării și este valabil pentru o perioadă de 3 ani.

Conform prevederilor Acordului, părțile se vor consulta reciproc în soluționarea problemelor eventuale care vor apărea în urma implementării noilor acte normative în domeniul muncii și vor colabora în cadrul controalelor comune în vederea respectării legislației muncii, îndeplinirii convențiilor colective la nivel național, de ramură și a contractului colectiv de muncă, protecția angajaților în exercitarea funcțiilor, durata timpului de muncă, remunerarea, concediul de odihnă anual, munca minorilor, femeilor și a persoanelor cu dizabilități.

Totodată, părțile vor colabora în activitățile de informare a personalului ISM, liderilor sindicali, în raporturile de muncă, securității și sănătății în muncă, antrenând în acest scop Institutul Muncii și alte instituții abilitate cu activități de instruire.

Cele două instituții semnatare vor examina, la solicitarea reprezentanților sindicatelor, petițiile, sesizările, referitoare la încălcarea legislației muncii și vor colabora în acțiunile de propagare și implementare univocă și coerentă a actelor normative în domeniul raporturilor de muncă și al securității muncii, utilizând în acest scop activități de informare.

Documentul mai prevede clauze cu privire la formularea propunerilor care țin de modificarea sau completarea actelor normative în domeniul menționat mai sus, și vor face schimb de informații referitoare la rezultatele monitorizării aplicării legislației, inclusiv a informației cu privire la accidentele de muncă produse în unitățile de muncă.

Accidentele de muncă suferite de membrii de sindicat vor fi cercetate de ISM cu participarea reprezentantului Inspectoratului de Muncă al Sindicatelor, iar centrele sindicale național-ramurale vor informa ISM despre punerea în aplicare a Convențiilor colective (nivel ramural) și modificările lor. În același timp, părțile vor face schimb de informații privitor la numărul Contractelor colective de muncă remise de către una dintre părțile semnatare la inspecția teritorială de muncă și vor colabora în vederea realizării prevederilor Convențiilor colective la nivel național și de ramură.

După cum am comunicat, pe parcursul anului 2020, din totalul de 438 de evenimente de accidentare comunicate, inspectorii de muncă din autoritățile competente în domeniul siguranței ocupaționale au cercetat 132 cazuri de accidentare, soldate cu 63 accidente mortale. Dintre acestea, 26 sunt calificate drept accidente de muncă, 30 în afara muncii, iar 7 accidente nu se încadrează în prevederile Regulamentului de cercetare a accidentelor de muncă. Alte 65 de accidente au fost calificate drept grave, iar 4 – cu incapacitate temporară de muncă.

Acord ISM-CNSM 2021 semnat (1)