MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Organizația Internațională a Muncii a lansat o nouă ediție a Jurnalului Internațional de Cercetare publicat de Biroul OIM-ACTRAV

Organizația Internațională a Muncii  în cadrul unei întrevederi în format online, a lansat o nouă ediție a  Jurnalului Intemațional de Cercetare a Muncii publicat de Biroul OIM-ACTRAV. Subiectul de bază al prezentei întrevederi, la care au participat reprezentanți și lideri ai sindicatelor din Europa și Asia Centrală, inclusiv din cadrul Confederației Nafionale a Sindicatelor din Moldova, s-a axat pe constatările și recomandările experților OIM.
Conform publicației OIM, sindicatele și-au apărat pozițiile și au contribuit la o mai bună protejare a lucrătorilor și a locurilor de muncă din întreaga lume. 
Recomandările experților OIM, incluse în revistă, pun accent pe necesitatea solidarității partenerilor sociali, precum și acțiuni urgente pentru: accelerarea procesului de ieșire durabilă si stabilă din criză.

Краткий Обзор Журнала RUS