MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, prima instituție vizitată de Marcel Spatari în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale

La scurt timp după învestirea sa în funcție, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a participat  la o întrevedere cu conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), membrii Comitetului Confederal și șefi de departamente din cadrul CNSM.

Accentul discuțiilor s-au axat pe „Munca Decentă” ca un obiectiv strategic al ambilor parteneri sociali. De asemenea, dicuțiile au vizat situația actuală pe piața  muncii și provocările salariaților pe timp de criză pandemică și economică, relațiile de muncă, economia tenebră, stimularea creșterii salariului minim pe economie în sectorul public și privat, rolul sindicatelor în cadrul comisiei tripartite, negocierile colective la nivel de ramură, sistemul integrat al inspecției muncii, securitatea socială, parteneriatul social, strategia de comunicare și cadrul de cooperare inter-instituțional, modificări la Codul Muncii, etc. 

În prima sa vizită în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a prezentat prioritățile Guvernului pe domeniul muncii și protecției sociale și a expus propunerile pentru îmbunătățirea politicilor și a legislației în domeniu. Printre acestea se numără majorarea pensiilor, îmbunătățirea mecanismului de creștere a salariului minim pe economie, atât în sectorul public, cât și privat, combaterea fenomenului de evaziune fiscală la achitarea salariilor, creșterea productivității muncii, atragerea investitorilor pentru a crea noi locuri de muncă, stabilirea unor instrumente de protejare a drepturilor salariaților, digitalizarea serviciilor sociale acordate populației.

De asemenea, ministrul a subliniat că va acorda o atenție sporită domeniului muncii și protecției sociale și consideră importantă necesitatea informării corecte și depline a salariaților referitor la drepturile lor pentru a-și putea apăra interesele profesionale. La fel, prin negocieri colective, acestea să fie promovate consecvent, iar salariații să fie implicați inclusiv la luarea deciziilor în organizațiile în care activează și să le fie respectate condițiile de muncă, dreptul la informare și consultare și echitatea socială.

Oleg Budza, președintele CNSM, a salutat faptul că noul ministru a ales ca prima sa vizită să fie la sindicate, având un domeniu comun de activitate. În discursul său, liderul sindical a pus accent pe cîteva direcții privind crearea de noi locuri de muncă cu un salariu decent și pentru a-i motiva pe lucrători să rămână acasă și să contribuie la creșterea economiei țării, salarizarea muncii, pe îmbunătățirea dialogului social la nivel tripartit, combaterea economiei informale, asigurarea garanțiilor salariaților prin negocieri colective eficiente, modificări la Codul Muncii și instanțele specializate pe litigiile individuale și colective de muncă, respectarea standardelor internaționale a muncii.

Sindicaliștii au apreciat faptul că Marcel Spătari este aproape de interesele salariaților și cunoaște în detaliu particularitățile activității acestui sector: problemele angajaților, drepturile acestora, cadrul legal și insuficiențele lui, etc. Sindicatele au pledat pentru crearea unui sistem unificat de înregistrare a relațiilor de muncă prin crearea unui registru de evidență a salariaților. La discuții, s-a pus accent pe necesitatea creării acestuia cât mai urgent, constituind una dintre prerogativele noului ministru de la investirea sa în funcție.

În ultimii ani, acesta a activat în calitate de director general al companiei de consultanță în domeniul protecției salariaților Syndex România. A participat activ la efectuarea cercetărilor în Republica Moldova, România și Uniunea Europeană pe marginea situației salariaților și cunoaște îndeaproape piața muncii, relațiile companie-angajat, dialogul social, dreptul muncii, etc. „Știu foarte bine ce înseamnă muncă sindicală și sper ca parteneriatul social să funcționeze”, a adăugat noul ministru al Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul dialogului, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale își propun pentru următoarea perioadă să consolideze dialogul social și să deblocheze negocierile colective, să dezvolte un cadru de cooperare proactiv spre protecția sporită a salariaților, îmbunătățirea politicilor și legislației în domeniul muncii.