MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicatele solicită Parlamentului RM instituirea unor garanții salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19

Fiind îngrijorată de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional, dar și internațional, determinată de răspândirea virusului COVID-19, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a elaborat și a remis în adresa Parlamentului Republicii Moldova propunerea,  în forma unui proiect de Lege,  pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, care are drept scop instituirea unor garanții pentru salariații care se vaccinează împotriva COVID-19, ceea ce poate motiva și stimula salariații să se vaccineze împotriva COVID-19 și, astfel, să prevină şi să combată efectele pandemiei de COVID-19.

Proiectul prevede completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 cu articolul 1973 cu următorul cuprins:

”Articolul 1973. Garanții acordate salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19

(1) Angajatorul este obligat să permită, fără nici o piedică, prezentarea salariaților la instituțiile medicale în ziua vaccinării împotriva COVID-19, menţinîndu-i salariul mediu.  

(2) Salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19 li se acordă, în baza unei cereri scrise, cîte o zi liberă cu menținerea salariului mediu pentru fiecare doză de vaccin. La cererea scrisă a salariatului, aceste zile pot fi alipite la concediul de odihnă anual.

(3) Salariații care au beneficiat de garanțiile prevăzute la alin. (1) și (2), sînt obligați să prezinte angajatorului certificatul de vaccinare împotriva COVID-19, eliberat potrivit legislației în vigoare.

 În caz de susținere a propunerii vizate, Codul muncii va prevedea pentru salariații care se vaccinează împotrivă COVID-19 următoarele garanții (la momentul actual legislația muncii în vigoare nu prevede nici-o garanție pentru persoanele vizate):

1) posibilitatea de a se prezenta, fără nici o piedică, la instituțiile medicale în ziua vaccinării împotriva COVID-19, fiindu-i menținut salariul mediu;

2) dreptul de a beneficia, în baza unei cereri scrise, de o zi liberă cu menținerea salariului mediu pentru fiecare doză de vaccin. La cererea scrisă a salariatului, aceste zile vor putea fi alipite la concediul de odihnă anual.

În opinia CNSM, promovarea propunerii respective va avea ca efect:

– perfecționarea legislației muncii în vigoare;

– motivarea și stimularea salariaților în ceea ce privește vaccinarea împotriva COVID-19 și, prin urmare, prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei  de COVID-19;

– asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților.