MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Inițierea negocierilor pentru încheierea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025

        La data de 16.09.2021 Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice a inițiat negocierile colective cu partenerii sociali  pentru încheierea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025.

         Proiectul Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025 a fost elaborat cu menținerea garanțiilor prevăzute de Convenția colectivă (nivel ramural) pentru anii 2018-2021, cu suplinirea de noi garanții suplimentare și completări, ce corespund legislației muncii actuale.

         În data de 24.09.2021 s-a desfășurat ședința reprezentanților sindicatelor din cadrul comisiei pentru consultări și negocieri colective (nivel ramural), pe subiectul examinării și completării Proiectului Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025.

         Margareta Strestian, Președintele Federației, a accentuat că la elaborarea proiectului au fost luate în considerare aspectele practice și experiențele activităților precedente, solicitările salariaților și partenerilor sociali, astfel ca noile garanții social economice stipulate în proiectul Convenției să creeze un mediu motivant de activitate pentru salariați, benefic și unităților economice.

         Lucrările ședinței s-au desfășurat într-o atmosferă constructivă, fiind abordate toate propunerile parvenite din cadrul organizațiilor sindicale primare.

         Ulterior, prevederile  care vor completa Proiectul Convenție Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025,  vor fi înaintate către partenerii sociali pentru a fi discutate în procesul de negociere.