MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

7 Octombrie, Ziua Mondială a Muncii Decente

 

Mişcarea sindicală din întreaga lume, marchează la 7 octombrie, „Ziua Mondială a Muncii Decente” instituită la iniţiativa Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor.

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) recomandă ca munca decentă să fie în centrul acţiunilor guvernamentale pentru realizarea creşterii economiei mondiale. Munca decentă este esenţială pentru eforturile de reducere a sărăciei şi pentru asigurarea unei dezvoltări durabile şi echitabile.

Conceptul de „muncă decentă” a fost gândit în cadrul reuniunii Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 1999, în comun acord cu partenerii sociali (guverne-patronate-sindicate) şi însumează aspiraţiile oamenilor cu privire la oportunităţile pentru o muncă productivă şi corect remunerată, securitatea la locul de muncă, protecţia socială pentru familie, oportunităţile de dezvoltare profesională şi integrare socială, libertatea de exprimare, participarea activă în luarea de decizii, egalitatea de şanse pentru bărbaţi şi femei.

Acest concept cuprinde patru componente strategice, valabile indiferent dacă vorbim despre economia formală sau informală, munca salariată sau pe cont propriu, munca în agricultură, în fabrică, într-un birou, acasă sau în comunitate; principii şi drepturi fundamentale ale muncii şi standarde internaţionale de muncă; oportunităţi de ocupare şi remunerare; protecţie şi securitate socială, dialog social şi tripartitism.

Astfe, astăzi, partenerii sociali de nivel național – Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Confederația Naționala a Patronatului din Moldova și Organizația Internațională a Muncii, semnează Memorandumul de înțelegere privind Programul de țară pentru Munca Decentă în Republica Moldova pentru perioada 2021-2024.

Cu acest prilej, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), începând cu ora 14:00, în format on-line, organizează masa rotundă „Crearea locurilor de muncă decente – obiectiv comun al partenerilor sociali”.