MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Republica Moldova și Organizația Internațională a Muncii a semnat un nou Memorandum de Înțelegere care stabilește vectorii pentru dezvoltare durabilă și muncă decentă in 2021-2024

Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Organizația Internațională a Muncii au semnat la 7 Octombrie 2021, Memorandumul de Înțelegere pentru implementarea Programului de Țară privind Munca Decentă (PȚMD) pentru anii 2021-2024.

În timpul ceremoniei parțile semnatare au subliniat determinarea lor de a avansa dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova prin creșterea nivelului de ocupare, reducerea discrepanțelor de caliificări, condiții de muncă mai  bune și o protecție socială extinsă.

 Partenerii sociali investesc incredere in noul Progam și anticipează contribuția acestuia la dezvoltarea tarii.

Marcel Spatari, Minstrul Muncii și Protecției Sociale a subliniat faptul programul reflectă prioritățile Guvernului în materie de politici de muncă și sociale, axate pe promovarea egalității de șanse, ocuparea incluzivă, protecția drepturilor salariaților, combaterea fenomenului plăților informale, sporirea garanțiilor sociale la locul de muncă, dezvoltarea antreprenoriatului.

”Împreună cu partenerii de dialog social și reprezentanții OIM am stabilit prioritățile pe termen mediu ce țin de promovarea muncii decente în Republica Moldova. Ne dorim astfel să intensificăm colaborarea cu partenerii sociali și să implementăm acele politici care ar îmbunătăți semnificativ condițiile de muncă pentru angajați, garanta respectarea drepturilor acestora la locul de munca, eradica munca la negru, oferi oportunități de creare a noi locuri de muncă și asigura o ocupare incluzivă”.

Sergiu Sainciuc, vice-președintele CNSM a tinut să menționeze faptul că  “un dialog social constructiv la toate nivelurile este foarte important, atat pentru ocupare de calitate, salariu decent, cât și condiții de muncă sigure pentru lucrători. Astfel, parteneriatul social ramane o premiză incontestabilă pentru pace socială și dezvoltare economică durabilă si inclusivă.”

Discursul vicepreședintelui CNSM, Sergiu Sainciuc, la evenimentul de semnare a Programului de țară privind munca decentă pentru anii 2021-2024, poate fi accesat aici.

„Munca decentă nu este doar un slogan, este un scop în sine – a reiterat Leonid Cerescu, președintele CNPM – Activități care vor ținti piața forței de muncă, crearea întreprinderilor durabile și prospere, edificarea organizațiilor patronale și sindicale puternice și independente, promovarea dialogului social sunt parte integrant a acestui Program și sunt foarte binevenite”

Este important de menționat faptul că acest program este al cincilea program al OIM pentru Republica Moldova – a precizat Heiz Koller, Directorul OIM pentru Europa și Asia Centrală. În programele precedente OIM a susținut efortul de creare a locuri de muncă în zone rurale,  incurajare a antreprenoriatului, dezvoltare de calificări și abilități solicitate de piața muncii. Acestea și multe alte inițiative vor beneficia de suport și ân următorul program de patru ani.

PȚMD va avea un Comitet tripartit de supraveghere care va monitoriza și ajusta implementarea acestuia în contextul nevoilor de dezvoltare ale Republicii Moldova.