MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Problemele egalității de gen au fost abordate în cadrul mesei rotunde a Comisiei de Femei a FSCRE

La 20 decembrie 2021, Comisia de Femei din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-a întrunit în cadrul mesei rotunde cu genericul „Promovarea femeilor și egalitatea de gen în Republica Moldova. Fenomenul violenței și a încălcării drepturilor femeilor în perioada pandemiei”, pentru a discuta despre viziunile strategice  privind asigurarea egalității de gen în sindicate.

În calitate de invitați au participat conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, dl. Igor Zubcu, șefa Departamentului organizare, educație și informare a CNSM,  dna. Lilia Franț, experta Gender, președinta Asociației Femeilor de Carieră Juridică , dna. Veronica Lupu și reprezentanta Casei Naționale de Asigurări Sociale, președinta Comisiei de Femei a CNSM,  dna. Liuba Rotaru.

Sindicalistele din cadrul a 21 organizații sindicale primare, membre ale FSCRE, s-au arătat interesate de un șir de aspecte ce țin de: fenomenul violenței și a încălcării drepturilor femeilor în perioada pandemiei, violența domestică, agresiunea psihologică în instituțiile de educație timpurie și instituțiile de învățământ obligatoriu de stat, nerespectarea cerințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, salarii diferențiate pentru femei și bărbați în condițiile prestării unei și aceiași munci, munca informală, lipsa sporului necesar pentru tinerele mame etc..

Activitatea a fost moderată de președinta Comisiei de Femei (CF) a FSCRE, Viorica Spînu care a venit cu un mesaj de salut și sa referit la activitațile CF desfășurate pe parcursul anului 2021, în conformitate cu planul de activitate a Federației, aprobat anual de Consiliul General. Totodată a menționat și despre respectarea obiectivelor strategice la capitolul „Asigurarea egalităţii de gen în sindicate” incluse în programul strategic al FSCRE, pentru anii 2020-2025, aprobat de Congresul VII.

Concilierea vieții de familie cu cea profesională reprezintă un aspect de mare interes atât pentru femeile cât și pentru bărbații din Republica Moldova. Dificultățile cu care se confruntă femeile, mai ales mamele, în căutarea unui loc de muncă, stereotipurile prin care se perpetuează ideea că doar femeile sunt responsabile de îngrijirea familiei, precum și așteptările față de bărbat pentru a fi unicul întreținător de familie, sunt aspecte care agravează inegalitățile între femei și bărbați.

În debutul activității Margareta Strestian, președinta FSCRE, a subliniat că tematica este una actuală și importantă, femeile trebuie să-și cunoască drepturile prin respectarea principiilor de egalitate dintre femei și bărbați, prin plata egală pentru munca prestată, independența economică, egalitate în luarea deciziilor și eradicarea violenței pe criterii de gen. Un rol important în ceea ce privește egalitatea de gen le revin organizațiilor sindicale, care au participat pe parcursul anilor au înaintat propuneri la elaborarea actelor normative,  au venit cu numeroase inițiative în domeniul politicilor de gen. FSCRE susține și promovează sindicalistele în toate structurile sindicale prin activități de informare și instruiri cu accent pe dezvoltarea abilităților profesionale și de liderism. Conform datelor statistice femeile alcîtuiesc 1838, sau 27%, din numărul total de membri de sindicat. În legătură cu situația pandemică, FSCRE a venit cu o  solicitare în adresa partenerilor sociali de a întreprinde măsuri urgente de asigurarea a salariaților cu echipament de protecție, pentru toate categoriile de salariați, în contextul riscului de răspîndire a infecției provocate de virusul COVID -19, în rîndul salariaților, care în activitate interacționează cu clienții, consumatorii.

Conform Hotărârii Consiliului General, FSCRE a acordat pe tot parcursul anilor 2020-2021 ajutor material unic membrilor de sindicat, care au fost infectați cu virusul COVID -19 și au avut necesitate de a efectua tratament medical, investigații medicale, precum și de reabilitare.

Recent, la 03.12.2021, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dezabilități, FSCRE a demarat o acțiune cu genericul „Susținem părinții cu inimi bune și puternice„. Astfel în scopul ameliorării situației materiale, 43 de copii cu grad sever de dezabilitate a salariaților membri de sindicat din cadrul OSP,  au primit ajutor material unic în valoare de 3000 lei.

Prezent la deschiderea activității în format online Igor Zubcu, președine al CNSM, a menționat că subiectele care vor fi puse în discuție de sindicaliste la masa rotundă, vor fi incluse în proiectul Strategiei CNSM pentru anii 2022-2027, la compartimentul „Egalitatea de gen în sindicate”.

„Spre regret, femeile sunt grav afectate de fenomene precum sărăcia, violența, discriminarea. Peste 70 la sută dintre migranții moldoveni sunt femei. În plus, criza pandemică a accentuat și mai mult aceste fenomene, având un impact negativ major asupra femeilor. CNSM va promova, la toate nivelurile, importanța protecției femeilor în societate. Genericul activității este important și grăitor pentru întreaga comunitate a femeilor sindicaliste. Cea de-a IV-a Conferință Mondială a Femeilor, organizată recent de Confederația Internațională a Sindicatelor, s-a desfășurat în contextul unei crize globale de sănătate, economică și socială fără precedent. S-a menționat impactul diferențiat al acestor crize asupra femeilor. Este necesar de depus mai mult efort pentru eliminarea violenței și a hărțuirii femeilor, majorarea investițiilor în economia de îngrijire, implementarea Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii în domeniul egalității de gen, asigurarea unei plăți egale pentru o muncă egală. Totodată, este foarte important de dezvoltat liderismul în rândul femeilor sindicaliste pentru o mai bună promovare a intereselor femeilor la toate nivelurile și redresare economică echitabilă.”

În cadrul atelierului de lucru, Veronica Lupu, experta Gender, președinta Asociației Femeilor de Carieră Juridică a vorbit despre conceptul egalității de gen, între femei și bărbați în multitidinea de raporturi existente prin studierea și eliminarea tuturor barierelor sociale care vin să împiedice acest lucru; raporturile juridice și actele normative în domeniul egalității între femei și bărbați în RM;  formele de violență și acțiunile autorităților în domeniul egalității de gen.

Egalitatea de Gen presupune asigurarea drepturilor femeilor şi a bărbaţi în egală măsură, în sfera: politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieţii. Pe plan internațional ca parteneri în susținerea combaterii violenții ar fi: UN Women; Comisia Europeană; Camera de Comerț și Industrie a Femeilor India Internațional; Federația Internațională a Femeilor de Carieră Juridică; Platforma Egalitate de Gen; Academia De Poliție; Rețeaua Europeană a Femeilor Migrante; Thomson Reuter Foundation; SOLVODI Germania.

Un studiu recent arată că la nivel global, 818 milioane de femei au cunoscut violența și hărțuirea. Acest lucru este inacceptabil, situația este și mai gravă pentru femeile care sunt în continuare marginalizate și discriminate din cauza rasei, clasei, dizabilității, identității de gen, statutului de migrant sau vârstei.

Doamna Lilia Franț invitata evenimentului a subliniat rolul femeii în societate, activizmul și implicarea în diferite domenii sindicale, pentru ca vocea femeii să fie auzită. Faptul că atitudinile față de gen sunt construite de societate, înseamnă că și ele se pot modifica astfel, încît să ducă la constituirea unei societăți cu drepturi și șanse egale pentru femei și bărbați.

La subiectul abordat sa expus și reprezentanta CNAS Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, care a accentuat că în prezent se atestă o statistică îngrijorătoare în ceea ce privește situația demografică și tendințele alarmante privind rata înaltă de îmbătrânire a populației și rata scăzută a natalității, numărul mare de divorțuri înregistrate, migrația părinților peste hotarele țării care își lasă copiii în grija buneilor, violența îndreptată împotriva femeilor, situația social-economică precară a femeilor de la sate.

Totodată a comunicat și despre realizările și acțiunile CF a CNSM, provocările cu care se confruntă femeile din Republica Moldova, activitatea CNSM în domeniul politicilor social-economice, de susținere a salariatelor. Acestea au fost orientate spre promovarea muncii decente și protecția sănătații, combaterea violenței împotriva femeilor și a tuturor formelor de discriminare. Pandemia de coronavirus a afectat puternic femeile, egalitatea de gen înregistrează un regres, iar pentru a contribui la îmbunătățirea situației este necesar de promovat drepturile și interesele membrilor de sindicat la toate nivelurile.

Liuba Rotaru a salutat faptul că Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul, prin care țările din Consiliul Europei se obligă să combată violența împotriva femeilor. Acest instrument important de drept internațional va contribui la combaterea violenței îndreptate împotriva femeilor.

Pentru următorii ani, Comisia de Femei a CNSM și-a trasat mai multe obiective: implementarea Strategiei CNSM, care prevede o serie de măsuri de protecție a drepturilor femeilor și asigurarea egalității de gen în sindicate; promovarea muncii decente în rândul femeilor; îmbunătățirea situației la capitolul sănătatea femeilor și accesul la servicii medicale de calitate; intensificarea colaborării cu autoritățile de Stat și organizațiile non-guvernamentale; promovarea intereselor femeilor din mediul rural; preluarea practicilor internaționale în domeniul protecției social-economice a femeilor; continuarea procesului de instruire și informare a femeilor sindicaliste.

Totodată, Liuba Rotaru a menționat că este necesar ca, COVID-19 să fie stabilită ca boală profesională, iar din sursele bugetului CNAS, să fie alocate pentru anul viitor surse pentru reabilitarea persoanelor care au fost bolnave de COVID-19.

La rândul lor, participantele s-au arătat interesate de un șir de aspecte importante și nu au ezitat să le pună în discuție cu reprezentanta CNAS. Printre problemele abordate au fost cele ce țin de: acordarea sporului pentru munca în condiții nocive, pensii, îndemnizația unică pentru nașterea copilului și îndemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului pentru persoanele neasigurate, personalizarea unei părți din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, munca suplimentară.. etc

De remarcat faptul că în cadrul acestei activități, în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Femei al FSCRE, la propunerea președintei Margareta Strestian în calitate de vicepreședinte a CF a FSCRE a fost înaintată doamna Valentina Brumari, vicepreședinte a OSP SRL „Ștefan -Vodă – Gaz„ , inginer șef filiala Căușeni-Gaz. Cu unanimitate de voturi pro dna. Valentina Brumari a fost aleasă în funcția menționată pe un mandat de 2 ani în conformitate cu prevederile Regulamentului. Dumneaei și-a exprimat recunoștința și încrederea acordată de membrele CF.

Menționăm că, Comisia de Femei este o structură care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice și sociale ale femeilor membre de sindicat.

La finele activității președinta FSCRE a transmis un mesaj de felicitare cu ajunul sărbătorilor de iarnă dorindu-le multă sănătate, împliniri și realizări pe plan personal și profesional!