MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Consiliului General al FSCRE s-au întrunit în ședința ordinară

Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au convocat  la 16 decembrie curent,  în ședință ordinară de evaluare a activității CG pentru anul 2022 și trasarea obiectivelor majore în vederea realizării, Programului strategic al FSCRE pentru anii 2020-2025.

Debutul activității a demarat într-un format solemn cu intonarea Imnului FSCRE, onorarea Drapelului de Stat și a Sindicatului de ramură.

La lucrările ședinței a participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Pe ordinea de zi s-au examinat și adoptat Hotărâri cu privire la :

 • Raportul de activitate al Consiliului General al FSCRE pentru perioada anului 2022;
 • Aprobarea Planului de activitate al Consiliului General al FSCRE pentru anul 2023;
 • Aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori a FSCRE;
 • Aprobarea listei entităților economice incluse în planul vizitelor de lucru a Inspecției Muncii a Sindicatelor, pentru perioada anului 2023;
 • Cu privire la campania sindicală națională, dedicată organizației sindicale primare;

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a comunicat că anul 2022 este un an complicat, cu numeroase provocări cauzate de multiple crize prin care trece întreaga societate. Însă, în pofida greutăților, Federația a reușit să negocieze și să semneze Convenția Colectivă pentru anii 2022–2026 în care au fost incluse mai multe beneficii și garanții legate salarizare, condiții de muncă, protecția drepturilor și intereselor membrilor de sindicat. De asemenea, au fost organizate numeroase activități de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost întreprinse acțiuni legate de consolidarea parteneriatului social, acordarea asistenței juridice, promovarea drepturilor femeilor și motivarea tinerilor specialiști, participarea la acțiuni de solidaritate organizate de mișcarea sindicală, dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații internaționale.

„Consolidarea organizațională, motivarea apartenenței la sindicat și menținerea membrilor de sindicat, a fost și rămâne o componentă de bază în activitatea liderilor și organelor sindicale de orice nivel din cadrul FSCRE, fiind realizată prin diverse acțiuni. Menționăm ca obiectivul vizând recrutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenenței la sindicat și extinderea influenței sindicale, rămâne unul prioritar în activitatea FSCRE.”, a menționat președinta Federație.

Igor Zubcu, președinte al CNSM, a subliniat rolul și importanța activității desfășurate de sindicaliștii din ramură în contextul depășirii crizei energetice și a dat aprecieri conducerii FSCRE pentru realizările din acest an. La rândul său, liderul sindical a informat sindicaliștii despre realizările Confederației și a vorbit despre importanța ratificării Convenției OIM nr. 190 privind violența și hărțuirea la locul de muncă, Convenția cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social, eforturile Confederației în domeniul dezvoltării parteneriatului social, aderarea CNSM la Confederația Europeană a Sindicatelor, dezvoltarea relațiilor cu mai multe organizații internaționale.

De asemenea, președintele CNSM a îndemnat sindicaliștii din ramura gaze să se alăture la campania sindicală națională, inițiată de CNSM, dedicată organizației sindicale primare, care se va desfășura în 2023.

În cadrul ședinței, în semn de înaltă apreciere pentru contribuție deosebită în protejarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, sociale și de muncă ale salariaților, președintele Confederației a înmânat Mariei Amarfii, președinta organizației sindicale primare de la SRL „Bălți-Gaz“, Insigna de onoare a CNSM.

Consiliul General al FSCRE și-a onorat obligațiunile și angajamentele statutare față de membrii de sindicat, protejarea membrilor de sindicat rămânând a fi un obiectiv principal și o prioritate pentru toate organizațiile sindicale membre.

 

 

De - adminfscre

Membrii de sindicat din cadrul SRL „Ungheni – Gaz” sunt familiarizați despre modificările și completările operate în Codul Muncii.

Astazi, 06 decembrie 2022, în conformitate cu Planul activităților educaționale pentru trimestrul IV al anului 2022, membrii de sindicat dn cadrul organizației sindicale primare SRL „Ungheni – Gaz” și reprezentanții filialelor „Călărași – Gaz”, „Nisporeni – Gaz”, „Ungheni– Gaz”, sunt instruiți în cadrul seminarului cu genericul: “Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul Muncii”, organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova și comitetul sindical SRL „Ungheni – Gaz”.

Activitatea se desfășoără în or. Ungheni, incinta filialei „Ungheni – Gaz”, având ca scop informarea și dezvoltarea competențele liderilor și membrilor de sindicat în domeniul legislației muncii.

Grupul țintă sunt conducătorii filialelor, specialiștii tehnico – inginerești,  specialiștii din domeniul juridic, resurse umane, domeniul economic și organizatorii sindicali din cadrul filialelor.

Cu un mesaj  de slaut participă: Sergiu Cațer – directorul  SRL „Ungheni – Gaz”, Margareta Strestian – președinta FSCRE  și  Ghenadie Munteanu, președintele OSP.

Președinta M. Strestian, a subliniat că perfecționarea continuă a liderilor este o prioritate a Federației, iar drepturile salariaților-membri de sindicat, prin prisma modificărilor operate în ultima perioadă, trebuie să fie în atenția sindicatelor.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare.

Ilona Josanu, lector universitar USM, consilieră reprezentantă a FSCRE va familiariza sindicaliștii despre modificările și completările operate în Codul Muncii prin Legea nr. 243 din 28.07.22, MO267-273/26.08.22 art.562, în vigoare din 26.08.2022; Legea nr.195 din 14.07.22, MO246-250/05.08.22, în vigoare din 01.09.2022; Legea 219 din 21.07.22, MO257-263/12.08.22 art.516, în vigoare din 01.09.2022.

De asemenea sa referit la cele mai importante aspecte privind:

 • Informarea privind condițiile de activitate ;
 • Reglementarea clauzei de neconcurenţă în contractele individuale de muncă
 • Perioada de probă;
 • Concedierea pentru constatarea îndeplinirii nesatisfăcătoare a indicatorilor de performanță;
 • Plafonarea sumei de despăgubire în cazul concedierii/transferului nelegitim din serviciu al salariatului;
 • Modificarea termenului de aducere la cunoștință a programului muncii în schimburi;
 • Munca suplimentară, anul de muncă pentru care se acordă concediul de odihnă anual;
 • Evaluarea performanței individuale a salariatului;

La finalul activității a urmat sesiunea de întrebări și răspunsuri privind recentele modificări aduse legislației muncii, la care participanții au primit  recomandări  oferite de  președinta Federației Margareta Strestian și formatoarea seminarului, Ilona Josanu.

Activitatea de instruire și formare a liderilor și  membrilor de sindicat este mereu o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura noastră.

 

De - adminfscre

Masa Rotundă ,,Promovarea drepturilor femeilor prin informare și sporirea încrederii în sine a femeilor”, în cadrul Campaniei: ,,16 Zile de Activism pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor și Fetelor”

Astăzi, 05 decembrie 2022,FSCRE în parteneriat cu organizația sindicala SRL ,,Ialoveni-gaz,, cu participarea deputatei din Parlamentul RM Angela Munteanu- Pojoga s-au alăturat Campaniei 16 Zile de Activism pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor și Fetelor, care se desfășoară anual în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie.
Campania reiterează necesitatea de a lupta pentru eradicarea imediată a violenței în bază de gen și pentru crearea unei lumi în care fetele și femeile se simt în siguranță.
Evenimentul are drept scop de a creste gradul de conștientizare asupra fenomenului și pentru a încuraja femeile care se confruntă cu violența în bază de gen să solicite ajutor și să raporteze cazurile.

In cadrul mesei rotunde organizate in cadrul ,,Ialoveni-gaz,, SRL s-a discutat despre rolul fiecărui actor implicat și colaborarea acestora în eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor.
Reprezentantele prezente au discutar despre provocări și recomandări pentru asigurarea unei mai bune protecții a victimelor violenței și consolidarea colaborării tuturor părților pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor.
Violența împotriva femeilor și fetelor rămâne a fi cea mai gravă încălcare a drepturilor omului. Dar nu ar trebui să fie așa pentru ca violența în bază de gen poate fi prevenită. Activismul feminist, acțiunile de sensibilizare joacă un rol important în prevenirea acestui fenomen. În același timp, eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor ține de fiecare dintre noi.
În timpul campaniei 16 Zile de Activism, vă invităm să ne unim eforturile pentru a spori conștientizarea acestui fenomen și a amplifica eforturile de sensibilizare pentru a elimina violența împotriva femeilor și fetelor.

Organizațiile de femei si cele cu participarea femeilor, joacă un rol crucial în prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor prin munca depusă pentru a contribui la schimbarea politicilor, a monitoriza acțiunile autorităților și a asigura reducerea numărului cazurilor de violenta.
În contextul campaniei, îndemnăm pe fiecare să dea dovadă de solidaritate și să se implice pentru că fiecare dintre noi poate face diferența și contribui la prevenirea și eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor.

Notă: În Republica Moldova, această campanie se organizează de 21 ani consecutiv de către Guvernul Republicii Moldova, autoritățile locale, organizațiile internaționale și societatea civilă.
✍️Culoarea campaniei este oranj, aceasta fiind un simbol al unui viitor luminos, fără violență, pentru fiecare femeie și fată.

De - adminfscre

,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice,,

În ajunul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual la 03 Decembrie, în cadrul ședinței Biroul Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova din 30 noiembrie curent, membrii BE, au demarat acțiunea cu genericul ,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice,,.
Copiii sunt cei mai grav afectați. Ei nu înțeleg faptul că sunt diferiți de marea majoritatea a populației.
În acest context, în cadrul ședinței, membrii Biroului Executiv, au primt Hotărârea de a susține părinții – membri de sindicat din cadrul OSP membre ale FSCRE.
Astfel prin demararea acțiunii ,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice”, 50 de copii ai membrilor de sindicat din ramură, care au la întreținere copii cu grad sever de dizabilitate, li se va acorda un ajutor material unic, în valoare de 3000 lei, cu scopul ameliorării situației financiare în acestă perioadă dificilă.
Federația și organizațiile sindicale membre ale FSCRE, se implică activ, manifestînd sprijinul membrilor de sindicat, care au copii cu grad de dizabilitate să se bucure de șanse egale.
 
 Prin aceasta se încearcă, de asemenea, sensibilizarea opiniei publice cu privire la avantajele care ar rezulta din integrarea persoanelor cu dizabilități în fiecare aspect al vieții.
„Faptul că am o dizabilitate nu înseamnă că trebuie să urmez o cale puțin diferită de a ta”.
  (citat Robert M. Hensel)
De - adminfscre

Protecția social economică – un obiectiv prioritar pentru membrii de sindicat din cadrul OSP SRL „Orhei – Gaz” .

Astăzi, circa 55 membri se sindicat din cadrul OSP SRL „Orhei – Gaz” și filialele„Rezina – Gaz”,  „Șoldănești – Gaz”, „Telenești – Gaz”, sunt înstruiți în cadrul seminarului : “Protecția social – economică a salariaților în câmpul muncii, obiectiv prioritar al sindicatelor”, organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și comitetul sindical SRL „Orhei – Gaz”.

Lucrările seminarului se desfășoară în or. Orhei, sediul filialei „Orhei – Gaz”, la care participă specialiști din domeniul juridic, economic, resurse umane, maiștri, lăcătuși SDIT, controlori.

Activitatea se înscrie în Planul activităților educaționale pentru trimestrul IV al anului 2022, având ca scop informarea membrilor de sindicat cu privire la protecția social – economică, prevederile legale ce țin de salarizare, impozitare, prestațiile de asigurări sociale de stat și sistemul public de pensii din Republica Moldova.

La seminar sunt prezenți președinta FSCRE – Margareta Strestian, Gheorghe Munteanu – director interimar SRL „Orhei – Gaz”, Liuba Rotaru, reprezentanta  CNAS, președinta Comisiei de Femei a CNSM, Ludmila Frunze – directoarea filialei „Orhei – Gaz”, Elena Galesco – președinta Comisiei de Femei din cadul întreprinderii.

În deschiderea activității, Margareta Strestian, a salutat participanții, a formulat obiectivele și a comunicat despre principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare, în urma negocierilor cu partenerii sociali.

În cadrul seminarului, Liuba Rotaru va familiariza sindicaliștii cu cele mai recente modificări operate în legislația muncii, referindu-se la cele mai importante aspecte:

 • Prestațiile de asigurări sociale:
 • Stabilirea indemnizațiilor;
 • Stabilirea și reexaminarea pensiilor;
 • Indexarea și majorarea prestațiilor sociale;
 • Conceptul egalității de gen;
 • Prevederi în legislație ce țin de protecția social economică a femeilor;
 • Realizările în domeniul egalității de gen;
 • Inegalitățile între bărbați și femei în domeniul salarizării și asigurărilor sociale.

Participanții vor avea posibilitatea să abordeze diverse subiecte legate de teamtica menționată și să afle răspunsuri la multe întrebări de la reprezentanta CNAS.

La finele activității participanții au mulțumit, președintei FSCRE și formatoarei pentru tematicile actuale, care le vor servi drept suport în activitatea sindicală

Activitățile de informare a membrilor de sindicat este mereu o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura FSCRE.