MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Inspectoratul de Stat al Muncii marchează 30 de ani de activitate

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a organizat astăzi, 31 ianuarie, ședința festivă dedicată aniversării a 30 ani de la înființarea instituției. În cadrul evenimentului, organizat online, au participat reprezentanți ai Organizației Internaționale a Muncii, Guvernului Republicii Moldova, Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, reprezentanți ai mai multor companii, inclusiv parteneri din străinătate ai ISM. Aceștia au făcut un bilanț al activității și au pus în discuție principalele provocări cu care se confruntă instituția în domeniul respectării actelor normative cu privire la raporturile de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) la nivel naţional.

Marcel Spătari, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a declarat că și-a propus să consolideze ISM și să intensifice colaborarea cu partenerii sociali în domeniul SSM, pentru a rezolva problemele sistemice care există, legate de munca nedeclarată și condițiile de muncă, activități de prevenire a producerii accidentelor de muncă, dar și salarizarea adecvată a inspectorilor de muncă, promovarea unei imagini moderne a instituției, îmbunătățirea indicatorilor în domeniul SSM. Ministrul a comunicat că își dorește să fie îmbunătățit cadrul legal în domeniul SSM, unde există anumite blocaje care trebuie înlăturate prin dialog cu toate părțile.

În mesajul său de felicitare, Igor Zubcu, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a subliniat rolul și importanța instituției abilitată cu atribuții de control pentru asigurarea respectării prevederilor legislației muncii și protecția salariaților în procesul de muncă. Liderul sindical a subliniat că, de-a lungul anilor, cele două instituții au dezvoltat relații de colaborare strînse. Totodată, sindicatele au insistat în ultimii ani în privința revenirii controlului în domeniul securității în muncă la ISM, asigurând integritatea funcțională a acestuia, conform recomandărilor și standardelor internaționale. De asemenea, CNSM pledează pentru fortificarea realțiilor de colaborare dintre Inspectoratul de Stat al Muncii și Inspectoratul Muncii al Sindicatelor pentru a contribui împreună la asigurarea drepturilor salariaților antrenați în câmpul muncii la condiții decente de muncă.

La rîndul său, Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, a adus sincere felicitări colectivului ISM cu prilejul celor 30 de ani de la înființare. Între insitutuția pe care o conduce și ISM există o colaborare constructivă, cu rezultate apreciate de toți partenerii. Cerescu a precizat că o structură integrată a Inspecției Muncii este mult mai eficace pentru economia țării și asigurarea unor condiții adecvate de muncă decât segmentarea controlului de stat în domeniul dat.

Ala Lipciu, coordonatorul național al Organizației Internaționale a Muncii, a subliniat că pe parcursul anilor această instituție importantă a trecut prin perioade complicate. OIM a implementat trei Programe de Țară privind Munca Decentă, în prezent fiind implementat cel de-al patrulea. În toate aceste Programe, OIM a oferit suport ISM care au avut drept obiectiv condiții de muncă mai bune și o protecție mai bună a salariaților, ISM avînd un rol central în această privință.

În prezentarea sa, cu prilejul aniversării, Dumitru Stăvilă, director al Inspectoratului de Stat al Muncii, a trecut în revistă cele mai importante evenimente care au marcat activitatea instituției de la înființare pînă în prezent. “Anii care s-au scurs au fost ani de muncă asiduă care au scos în evidență necesitatea de a aplica soluții și idei noi în domeniul SSM, în conformitate cu standardele internaționale. Protecția sănătății și a vieții la locul de muncă este un indicator important al calității vieții într-o societate. Pe parcursul anilor au fost implementate mai multe reforme, dar, în special în ultimii ani, au fost înregistrate regrese în domeniul Inspecției Muncii, fiind prejudiciate interesele salariaților. Am reușit însă să revenim la un sistem integrat al Inspecției Muncii, dar mai avem multe de făcut pentru a elimina contradițiile dintre legislația națională și Directivele UE în domeniul SSM. Mizăm în continuare pe o atitudine cooperantă dintre partenerii sociali pentru a îmbunătăți situația în domeniul SSM.”, a conchis Stăvilă.

La final, cei mai dedicați colaboratori ai ISM s-au ales cu diplome, atât din partea conducerii Inspectoratului, cât și a partenerilor sociali, pentru merite deosebite în muncă.

Potrivit datelor ISM, pe parcursul anului 2021, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 617 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 654 persoane, din care 77 mortal. În perioada de referință, au fost stabilite și consemnate 17957 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 10434 în domeniul raporturilor de muncă și 7523 – în domeniul securității și sănătății în muncă.

Departamentul mass-media și relații internaționale