MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

„Tânăr lider sindical al FSCRE”

START CONCURS!!!

      Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE),  în conformitate cu Hotărârea Biroului Executiv al Federației nr.4/2, din 02.02.2022, Biroul Executiv,  lansează concursul pentru tinerii membri de sindicat, „Tânăr lider sindical al FSCRE”.

Concursul reprezintă o etapă, parte integrantă, a Forumului Comisiei de Tineret al FSCRE din anul 2022 și este implementat pentru a contribui la conștientizarea de către tinerii salariați a rolului esențial al Sindicatului în protejarea drepturilor și intereselor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat.

Concursul va contribui la realizarea a 4 obiective ce includ: motivarea apartenenței la sindicat, implicarea activă a tinerilor în activitățile Federației de toate nivelurile, creșterea gradului de informare a tinerilor membri de sindicat, aprofundarea abilităților de reprezentarea a drepturilor tinerilor în domeniul relațiilor sociale și de muncă.

La concurs vor participa tinerii, membri de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale primare membre a FSCRE cu vârsta de până la 35 de ani.

Perioada de desfășurare a concursului 22 februarie – 27 mai 2022.

Concursul este format din câteva etape:

Etapa 0 –  prezentarea/transmiterea formularelor de participare de către participanți;

Etapa 1 –  instruirea online conform planului activităților de  instruire  (Anexa nr. 3);

Etapa 2 – elaborarea eseului „Sindicatul de astăzi – provocări și perspective” și o videoprezentare  „Eu sunt tânăr lider sindical”

Etapa 3 – prezentarea eseului și videoprezentării de către finaliști în cadrul forumului Comisiei de Tineret din anul 2022 ;

Etapa 4 – desfășurarea probei „Victorina sindicală” în cadrul forumului Comisiei de Tineret din anul 2022.

Pentru a participa la Concurs se completează formularul de participare (Anexa nr.1) și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, (Anexa nr.2).

Formularele de participare vor fi prezentate în format PDF pînă la 10 martie 2022, la adresa de e-mail secretariat@fscre.md.

Pînă la 14 mai 2022, pe pagina web a FSCRE www.fscre.md, va fi plasată lista celor 10 finaliști admiși la etapa a 4-a a concursului desfășurată în cadrul Forumului Comisiei de Tineret din anul 2022.

Finaliștii vor prezenta eseul și videoprezentarea în cadrul Forumului Comisiei de Tineret din anul 2022.

Toți participanții la concurs vor fi menționați cu Diplome de participare, iar premianții concursului cu Diplome și cadouri de preț.

Decernarea se va desfășura în luna mai 2022, în cadrul Forumului Comisiei de Tineret a FSCRE din anul 2022.

      Regulamentul de organizare și desfășurare  a concursului pentru tinerii membri de sindicat „Tânăr lider sindical al FSCRE”, cu anexele (nr.1, nr.2, nr.3.),  accesează aici:

      Încurajăm tinerii din cadrul organizațiilor sindicale primare de a participa la acest concurs și rugăm respectarea prevederilor Regulamentului menționat.