MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii de sindicat SRL „LUKOIL – Moldova” mai protejați, prin noul contract colectiv de muncă la nivel de unitate.

Contractul colectiv de muncă reprezintă actul juridic, care stabilește principiile generale de reglementare a raporturilor sociale și de muncă între angajator și salariații membri de sindicat.

Astfel, în rezultatul negocierilor, partenerii sociali ai SRL „LUKOIL – Moldova”, în persoana domnului Ivanov Iurie, președintele comitetului sindical și domnul Isaev Feiruz, angajatorul, director al SRL „LUKOIL – Moldova” au semnat „Contractul colectiv de muncă pentru perioada 2022 – 2024”.

Contractul respectiv, se aplică tuturor salariaților SRL „LUKOIL – Moldova”, care sunt membri de sindicat și salariații (membri de sindicat) outsourcing care prestează servicii pentru SRL „LUKOIL – Moldova”.

Efectivul sindical al SRL „LUKOIL – Moldova”, constituie 1334 salariați, dintre care 1330 membri de sindicat, inclusiv 448 femei, 383 tineri cu vîrsta de pîna la 35 ani.

Contractul colectiv de muncă a fost elaborat pe principii de:

  • egalitate în drepturi;
  • respectarea și evidența intereselor sociale și economice;
  • realitatea obligațiilor asumate;

Contractul colectiv de muncă poartă un accentuat caracter social, stabilind un șir de garanții suplimentare celor prevăzute în legislație, pentru asigurarea protecției sociale a salariaților și membrilor familiei acestora. Astfel la cererea salariatului, angajatorul va acorda concediul de îngrijire a rudelor grav bolnave (tată, mamă, copii) pe o perioadă până la două luni, și un ajutor material lunar.

O altă garanție benefică este destinată părinților cu copii cu dizabilități, cărora o dată în an li se va acorda un ajutor material.

Pentru copii salariaților care au decedat la locul de muncă, contractul colectiv de muncă stabilește garanția, că angajatorul își asumă obligația să faciliteze angajarea acestora în întreprindere.

Este plauzibilă includerea prevederii prin care reprezentantul comitetului sindical va participa la formarea bugetului întreprinderii în domeniul programelor sociale.

Un capitol aparte include prevederi destinate femeilor salariate. Astfel, una din prevederi, stabilește femeilor însărcinate, celor cu copii în vârstă până la 3 ani sau copil cu dizabilități în vârstă până la 16 ani, garanția de a nu fi concediate la inițiativa angajatorului, excepție fiind doar lichidarea întreprinderii.

Altă garanție destinată femeilor este, dreptul de a trece examenul medical, în cadrul orelor programului de muncă.

Reiterăm că Contractul colectiv de  muncă din  cadrul SRL „LUKOIL – Moldova”, este în continuu completat  si actualizat de părțile parteneriatului social în scopul sporirii  garanțiilor sociale si economice pentru salariații, membri de sindicat din cadrul întreprinderii.