MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

A fost aprobat un nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real.

La 9 martie  curent, a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Astfel, începând cu 1 aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) se stabilește în mărime de 20,71 lei pe oră, sau 3 500 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Această reexaminare a cuantumului minim este rezultatul angajamentului comun al partenerilor sociali – Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională a Patronatului  din Republica Moldova din cadrul ședinței Comisie Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 decembrie 2021 și a multiplelor demersuri ale CNSM expediate Guvernului.

Majorarea cuantumului minim cu 19,25%, care a fost aprobată astăzi, este argumentată de necesitatea asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării pentru a menține puterea de cumpărare a salariilor și a asigura un mediu concurențial echitabil la nivel regional și internațional, în ce privește utilizarea forței de muncă.

Conform prevederilor alin. (4) al art. 12 din Legea salarizării nr. 847/2002, Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real servește drept bază pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și cu complexitatea lor.

De asemenea, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se includ salariul suplimentar și alte plăți de stimulare sau compensare.

Complimentar, conform art. 14 din lege, în cazul aplicării sistemului tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) în ramurile din sectorul real se stabilește prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puțin egală sau care depășește cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărâre de Guvern, iar la nivel de unitate din ramurile respective – în mărime care să nu fie mai mică decât cuantumul stabilit la nivel de ramură.

În cazul aplicării sistemelor netarifare de salarizare, conform art. 3 din Legea nr.847/2002, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real servește drept limită minimă și garanție a statului.