MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Biroului Executiv și Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova s-au întrunit în ședința ordinară

La 23 martie curent, în conformitate cu prevederile statutare, în incinta Casei Sindicatelor, membrii Biroului Executiv și a Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au întrunit în ședința ordinară de evaluare a activității organelor de conducere menționate și trasarea obiectivelor majore în vederea realizării, Programului strategic al FSCRE pentru anii 2020-2025.

În prima parte a ședinței membrii Biroului Executiv au examinat si adoptat, hotărâri: cu privire rezultatele executării bugetului sindical al FSCRE pentru anul 2021, aprobarea bugetului sindical al Federației pentru anul 2022, stabilirea statelor de personal și salarizarea persoanelor elective a angajaților FSCRE.

Conform ordinii de zi a Consiliului General, liderii sindicali au ales organele de lucru și au pus în dezbatere și au adoptat 11 Hotărâri cu referire la: modificarea componenței nominale a Consiliului General al FSCRE, alegerea delegaților la Congresul IV al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, desemnarea reprezentanților FSCRE în Consiliul General al CNSM, raportul de activitate al Consiliului General al FSCRE pentru perioada (iunie-decembrie anul 2021), aprobarea planului de activitate al Consiliului General al FSCRE pentru anul 2022, examinarea raportului Comisiei de Cenzori a FSCRE în perioada anului 2021, aprobarea listei entităților econimice incluse în planul vizetelor de lucru a Inspectoratului Muncii a Sindicatelor din Moldova, în perioada anului 2022, repartizarea biletelor de tratament balneosanatorial în perioada anului 2022, executarea Hotărârii Consiliului General al FSCRE, nr.10-3 din 25.09.2020 ”Cu privire la asigurarea securității și sănătății membrilor de sindicat”, substituirea membrului în componența Comisiei de cenzori a FSCRE și alte chestiuni suplimentare care vizează activitatea Federației pe întreg segmentul sindical.

Președinta FSCRE, Margareta Strestian, a prezentat un raport amplu cu referire la activitatea Consiliului General și a punctat principalele realizări în perioada de referință “Cu toții trecem printr-o perioadă instabilă și destul de anevoioasă creată de răspândirea infecției COVID-19, criză în sistemul energetic, care afectează economia mondială și condițiile social-economice din țară, dar mai ales condițiile de muncă și salariale ale membrilor de sindicat din ramura noastră. Acest fenomen cu impact profund, a contribuit la demisionarea multor specialiști profesioniști, muncitori, tineri calificați din cadrul organizațiilor din ramură, care migrează în țările din UE, în căutarea unui loc de muncă și a condițiilor de viață mai decente, asigurate din punct de vedere social cu o perspectivă de viitor al membrilor familiilor acestora. La moment avem o instabilitate politică, țara noastră găzduiește un număr mare de refugiați, totodată noi, familiile noastre întreaga societate ni-am implicat activ de a susține prin diferite metode și acțiuni. Situația social-economică creată a afectat salariații-membri de sindicat și a devenit mult mai necesară asigurarea unei protecții sociale adecvate. Necătând la aceste condiții instabile, Vă mulțumesc, stimați lideri de sindicat, pentru că ați contribuit și ați depus efort în apărarea drepturilor social – economice și de muncă ale salariaților noștri”, a subliniat M. Strestian.

În raportul relatat de președintă, au fost expuse detaliat acțiunile întreprinse de FSCRE în perioada de referință pe diferite direcții de activitate sindicală.

Totodata M. Strestian a subliniat importanța consolidării mișcării sindicale și dezvoltarea parteneriatului social la nivel ramural și național.

La subiectul abordat, membrii Consiliului, au raportat despre activitățile desfășurate de organele sindicale, realizările, provocările și obiectivele trasate pentru anul 2022.

O problemă stringentă pe care au reiterat-o liderii sindicali rămâne a fi remunerarea muncii salariaților din sistemul energetic.

La adresa FSCRE, au parvenit mai multe adresări din partea membrilor de sndicat, demersuri colective din parte salariaților din cadrul OSP, prin care se solicită de a fi întreprinse măsuri suplimentare de majorare a salariilor și indexarea garanțiilor sociale.

Urmare a celor expuse, membrii Consiliul General al FSCRE au luat hotărârea de a înainta un demers în adresa partenerilor sociali, privind majorarea salariului salariaților din ramură, care este argumentată de necesitatea asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării pentru a menține puterea de cumpărare a salariilor și a asigura un mediu concurențial echitabil la nivel de ramură, în ce privește utilizarea forței de muncă.

În cadrul aceleiași ședințe, liderii sindicali au fost informați despre derularea procesului de negociere cu  partenerii sociali pentru încheierea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025 și următoarea rundă de discuții și întruniri în cadrul Comisiei de negocieri și consultări colective.

Este salutat faptul că în rezultatul negocierilor colective, între partenerii sociali ai SRL „LUKOIL – Moldova”, în persoana președintelui comitetului sindical și angajatorul, directorului acestei societăți, a fost semnat „Contractul colectiv de muncă pentru perioada 2022 – 2024”.

Contractul respectiv, se aplică tuturor salariaților SRL „LUKOIL – Moldova”, care sunt membri de sindicat și salariații (membri de sindicat) outsourcing care prestează servicii pentru SRL „LUKOIL – Moldova”.

În anul 2021 parțile parteneriatului social din ramura gaze au semnat un acord suplimentar la Convenția Colectivă nivel ramural și respectiv la CCM la nivel de unități,  în scopul sporirii  garanțiilor sociale si economice pentru salariații membri de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale membre.

Consiliul General al FSCRE și-a onorat obligațiunile și angajamentele statutare față de membrii de sindicat, protejarea membrilor de sindicat rămânând a fi un obiectiv principal și o prioritate pentru toate organizațiile sindicale membre.

La finele ședinței, membrii Consiliului au organizat un flash mob de solidarizare în vederea susținerii cetățenilor ucraineni, făcând apel la pace:„Vrem pace întregii lumi”.