MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Internaţionale a muncii – 1 MAI

Mult stimați membri ai Federației sindicatelor lucrătorilor din  industria chimică și resurse energetice din Republica Moldova!

Cu prilejul Zilei Internaționale a Solidarității Muncii, marcată în fiecare an la 1 Mai, adresăm sincere felicitări tuturor oamenilor muncii, urându-vă  pace, bunăstare și noi succese în activitatea profesională pentru atingerea unui viitor prosper!

De-a lungul timpului, 1 Mai a fost simbolul revoluției și al luptei de clasă, ea comemorând lupta istorică a muncitorilor din întreaga lume. Această sărbătoare a fost obținută cu mari sacrificii, în urma mișcărilor sindicale ale muncitorilor, a protestelor și grevelor.

Lupta pentru reducerea orelor de lucru și obținerea numărului prestabilit de zile de concediu, ce constituie originea semnificației zilei de 1 Mai, ca sărbătoare internațională a muncitorilor, a costat veți omenești. Cu trecerea timpului, 1 Mai a devenit sărbătoarea muncii în majoritatea țărilor lumii.

Sindicatele din Republica Moldova contribuie la apărarea intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților, soluționează un șir de probleme ale angajaților ce țin de majorarea salariului, crearea condițiilor sigure de muncă cu un înalt grad de securitate, îmbunătățirea cadrului legal în domeniul protecției sociale.

În această zi aduc mesajul de mulțumire și de recunoștință membrilor de sindicat și oamenilor muncii din ramură, dorindu-vă tuturor succese, prosperitate, bunăstare în realizarea tuturor obiectivelor trasate pentru muncă decentă și viață prosperă.

Vă doresc să aveți satisfacția muncii realizate, liniștea și pacea pe care o merităm cu toții!

Cu deosebit respect, Margareta STRESTIAN

Președinta FSCRE