MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova și Partenerii sociali au semnat Convenția Colectivă (nivel ramural) pentru anii 2022 – 2026

La 5 mai curent, a avut loc semnarea Convenției Colective, (nivel ramural), pentru anii 2022 – 2026, de reprezentanții părților: Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (în continuare – FSCRE), în persoana Președintei, doamnei Margareta STRESTIAN și Societatea pe Acţiuni Moldo-Rusă „Moldovagaz”, în persoana Președintelui Consiliului de Administrație domnului Vadim CEBAN, Operatorii Sistemelor de Distribuţie, în persoana dlui Ruslan SACA, S.R.L. „Flacăra Albastră”, în persoana Directorului dlui Mihail MOCAN, S.R.L. „Moldovatransgaz”, în persoana Directorului dlui Iurie DOLGHIER, S.R.L. „Transautogaz”, în persoana Directorului dlui Alexandr CHISEEV.

În rezultatul negocierilor colective partenerii sociali au obținut ca în Convenția să fie incluse beneficii și garanții mai avantajoase legislației în vigoare: regimul de muncă şi de odihnă, retribuirea muncii, garanții socio-economice suplimentare pentru tinerii salariați, garanții socio – economice suplimentare pentru femei și alți salariați cu obligații familiale, garanții socio – economice suplimentare pentru salariații cu dizabilități, condiţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă, etc…

Convenţia colectivă este un act juridic care stabileşte principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă şi a raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea, care se încheie de către reprezentanţii împuterniciţi ai salariaţilor şi ai angajatorilor la nivel ramural.

Scopul primordial al prezentei Convenții este identificarea și reglementarea optimă a condiţiilor de muncă, asigurarea garanţiilor social-economice şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor.

Convenția Colectivă, (nivel ramural), pentru anii 2022 – 2026, se aplică salariaţilor şi angajatorilor care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie Convenţia în numele lor, precum şi salariaţilor şi angajatorilor care au aderat la Convenţie după încheierea acesteia.

Salariaţii care nu sunt membri de sindicat, în baza unei cereri scrise, pot beneficia de garanțiile stipulate în prezenta Convenţie cu condiția că vor achita lunar organului sindical din salariul lunar (cotizația de membru de sindicat).

În timpul întrunirii, Președintele Consiliului de Administrație dl Vadim CEBAN a subliniat importanța cooperării între partenerii sociali și respectarea garanţiilor social-economice şi protecția drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor.

La rîndul său, Margareta Strestian, Președinta FSCRE, a accentuat că la elaborarea proiectului Convenției, au fost luate în considerare aspectele practice și experiențele activităților precedente, solicitările salariaților și partenerilor sociali, astfel ca noile garanții social economice stipulate în proiectul Convenției să creeze un mediu motivant de activitate pentru salariații unităților economice din ramura.