MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sănătatea femeii încadrate în câmpul muncii, subiectul mesei rotunde a Comisiei de Femei din cadrul FSCRE

La 24 iunie curent, Comisia de Femei din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-a întrunit în cadrul mesei rotunde cu genericul „Sănătatea femeii încadrate în câmpul muncii și în muncă, prin prisma Strategiei privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025”.

Sindicalistele din cadrul a 21 organizații sindicale primare, au fost informate și au abordat subiecte ce țin de menţinerea corectă a sănătăţii femeilor la locul de muncă,  formule si metode moderne de protecţie a sănătății.

În calitate de invitați și experți au participat doamnele:Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, Svetlana Moroz, medic ginecolog certificat, categoria superioară, Svetlana Spătaru, director Centru de presă ProCurierMedia, Liliana Poiată, doctor reprezentant al Comitetului Farmaceutic BAYER.

Prezentă la întrunire, în mesajul de salut, Margareta Strestian, președinta FSCRE, a dat o apreciere înaltă activității Comisiei de Femei a FSCRE și a subliniat că sindicalistele participă în dezvoltarea dialogului constructiv cu partenerii sociali; se implică în procesul de negociere a Convenției Colective de muncă nivel ramural; sunt active în cadrul Comisiilor de Dialog Social și de negociere a Contractelor colective de muncă la nivel de unitate economică; au un rol important în procesul de informare continuă a activului sindical în ceea ce privește modificările în legislația muncii, particularitățile legate de actele legislative și normative în vigoare.

„Vreau să menționez, ca suntem mîndri, de faptul că în cadrul FSCRE 5 doamne ocupă funcţia de preşedintă a organizațiilor sindicale primare, ceia ce alcătuește 25% din numărul total de membri de sindicat. Sunt doamne, foarte bine pregătite, cu o experiență vastă de muncă, care cunosc bine problemele și necesitățile membrilor de sindicat, problemele femeilor, mamelor cu copiii ce activează în organizațiile membre, pe care le reprezintă”, a comunicat M. Strestian.

Activitatea a fost moderată de președinta Comisiei de Femei a FSCRE, Viorica Spînu, care a menţionat necesitatea desfășurării întrunirii cu femeile sindicaliste, totodată a menționat și despre respectarea obiectivelor strategice la capitolul „Asigurarea egalităţii de gen în sindicate” incluse în programul strategic al FSCRE, pentru anii 2020-2025, aprobat de Congresul VII.

La rândul său, președinta CF, a invocat că unul din scopurile acestei întruniri este de a face schimb de experiență și de a încuraja femeile, membre de sindicat pentru a găsi căi de implementare a bunelor practici, în scopul protecției și siguranței femeii la locul de muncă și în societate.

Doamna Lilia Franț, a subliniat că tematica este una actuală și importantă, rolul femeii în societate, activismul și implicarea în diferite domenii sindicale, pentru ca vocea femeii să fie auzită.

La subiectul abordat s-a expus și dna. Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, care a accentuat că în prezent se atestă o statistică îngrijorătoare în ceea ce privește situația demografică și tendințele alarmante privind rata înaltă de îmbătrânire a populației și rata scăzută a natalității. Din aceste considerente, sindicalistele nu încetează să abordeze, la toate nivelurile, cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din țară cum este și această activitate care pune accent pe sănatatea femeii încadrate în câmpul muncii.

Participantele și-au exprimat mulțumirea pentru organizarea unei astfel de întruniri cu experte și specialiste profesioniste în domeniu, tematica fiind una foarte necesară pentru a preveni îmbolnăvirea femeilor.

În continuare, Federația va susține activitatea CF din cadrul FSCRE, în vederea aplicării normelor internaţionale ale muncii, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă ale salariaţilor, avansării la un nivel calitativ nou a informării şi educaţiei sindicale, atragerea femeilor în activităţile sindicale şi promovarea acestora în structurile sindicale de toate nivelele.

De remarcat faptul că, de ZIUA UNIVERSALĂ A IEI, în cadrul evenimentului  sindicalistele s-au axat nu doar pe mesajul privind sănătatea femeii la locul de muncă, dar și promovarea valorilor culturale, astfel participantele au purtat ie, fiecare cu specificul din zona pe care o reprezintă.

Comisia de Femei este o structură a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldoiva, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice şi sociale ale femeilor, membre de sindicat.