MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Programul „Familia”: care sunt scopurile urmărite și beneficiarii

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat, în data de 21 septembrie curent, Programul „Familia” – un pachet de măsuri, orientate spre suportul copiilor și a familiilor cu copii din Republica Moldova, valabile începând cu această toamnă. Scopul programului este de a oferi o protecție socială mai bună copiilor din toate categoriile sociale, de a extinde serviciile adresate copiilor în dificultate și de a susține familiile tinere cu noi opțiuni de creștere și îngrijire a copilului ( o bună parte din propunerile sindicatelor au fost luate în considerație).

Începând cu 1 septembrie 2022, a intrat în vigoare o nouă opțiune de acordare a dreptului la indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani persoanelor asigurate – achitarea a 90% din venit pentru o perioadă de 12 luni din data acordării concediului de îngrijire a copilului și 24 de luni fără plată.

Rămân în vigoare și celelalte opțiuni de achitare a indemnizației respective cu o mică schimbare, și anume:

  • în cuantum de 60% din venit pentru primele 12 luni de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și în cuantum de 30% din venit pentru următoarele 12 luni și 12 luni fără plată;
  • în cuantum de 30% din venit de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la împlinirea vârstei de 3 ani a acestuia.

Tot din 1 septembrie, este posibilă partajarea concediului de îngrijire a copilului între soți, iar perioada în care tații pot solicita concediul paternal de 14 zile s-a extins de la 56 de zile la 12 luni.

Totodată, beneficiarii de concediu paternal pot solicita indemnizația paternală de creștere a copilului, acordată prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS).

Începând din septembrie 2022, părinții vor putea beneficia de aranjamente flexibile a programului de muncă, în baza Codului Muncii al Republicii Moldova, care a fost modificat. Acestea pot fi negociate cu angajatorul atât în momentul angajării, cât și pe parcursul activității, ulterior fiind incluse în contractul individual de muncă sau în acordul suplimentar la acesta.

Salariații care activează după un program de muncă flexibil beneficiază de aceleași drepturi privind calcularea vechimii în muncă, durata concediului anual de odihnă ș.a.

Începând cu septembrie 2022 s-a majorat până la 2074 de lei indemnizația lunară pentru copiii plasați în serviciul social de asistență parentală profesionistă și în casele de tip familial. Măsura respectivă este finanțată din fonduri donate de organizații internaționale.

Tot pentru perioada septembrie 2022-septembrie 2023, vor fi angajați 900 de asistenți personali noi, care vor avea grijă de copiii cu dizabilități severe, și 42 de specialiști în domeniul protecției copilului în adrul structurilor teritoriale de asistență socială.

În perioada septembrie 2022 – septembrie 2023 va fi oferit un spor salarial de 1.000 lei lunar pentru:

  • asistenții parentali profesioniști
  • părinți-educatori
  • asistenții sociali comunitari
  • specialiștii în domeniul protecției drepturilor copiilor
  • specialiștii în domeniul protecției familiilor aflate în situație de risc
  • personalului din cadrul structurilor teritoriale de asistență socială, implicați în gestionarea crizei de refugiați, în special după orele de lucru și pe parcursul nopții.

Începând din septembrie 2022, circa 25.000 de copiii vor beneficia de o indemnizație de până la 4000 de lei, acordată pentru prevenirea separării copiilor de părinți. Suportul financiar se acordă familiilor pentru asigurarea condițiilor adecvate pentru creșterea copilului, pentru îngrijirea și tratarea copilului bolnav sau pentru prevenirea oricărei situații de risc care ar putea cauza separarea copiilor de părinți.

Începând cu 1 octombrie 2022, toți copiii, până la vârsta de 2 ani, vor primi o indemnizație lunară de 1000 de lei, indiferent dacă părinții acestora sunt persoane asigurare sau neasigurate social. Această indemnizație va fi achitată suplimentar pentru persoanele asigurate și majorată de la 740 la 1000 de lei pentru persoanele neasigurate.

De asemenea,  Începând cu 1 octombrie 2022, se majorează de la 370 la 500 de lei și indemnizația lunară de suport pentru creșterea gemenilor sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină.

Totodată, începând cu 1 octombrie curent  se va acorda un ajutor unic de 1500 de lei copiilor cu dizabilități și a altor beneficiari de alocații sociale de stat, precum și persoanelor care primesc o pensie mai mică de 5000 de lei.

Din 1 ianuarie 2023, indemnizația unică acordată la nașterea copilului va crește cu 864 de lei, de la 10068 până la 10932 de lei.

Începând cu anul 2023 va fi posibilă subvenționarea de către stat a serviciilor alternative de îngrijire a copiilor, inclusiv deschiderea creșelor în cadrul întreprinderilor.

Așadar, prin aceste măsuri, Ministerul Muncii și Protecției Sociale tinde să susțină familiile cu copii, să creeze condiții favorabile pentru îmbinarea vieții profesionale și a celei personale și, nu în ultimul rând, să asigure protecția copiilor aflați în situații de risc și a familiilor vulnerabile, astfel încât să prevină separarea copiilor de părinți, iar cât mai mulți copiii orfani să beneficieze de o familie.

Cu titlu de informare Programul „Familia”

Ana MOLDOVANU,consultant superior în departamentul protecțiesocial-economică al CNSM