MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Biroului Executiv a FSCRE s-au întrunit în ședința ordinară.

Membrii Biroului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au întrunit marți 04 octombrie, în ședință ordinară pentru a pune în discuție mai multe chestiuni importante de ordin organizatoric, statutar, social-economic și trasarea obiectivelor în vederea realizării Programului strategic al FSCRE pentru anii 2020-2025 și a planului activităților educaționale pentru trimestrul IV al anului 2022.

Conform ordinii de zi a ședinței membrii BE al FSCRE, au examinat și pus în dezbatere 7 chestiuni cu referire la:

  • procesul de negociere și semnare a contractelor colective de muncă în organizațiile membre;
  • cu privire la organizarea activităților educaționale în trimestrul IV al anului 2022;
  • cu privire la totalurile organizării odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022;
  • cu privire la organizarea și desfășurarea Forumului Consiliului General al FSCRE;
  • cu privire la convocarea ședinței Consiliului General al FSCRE;
  • cu privire la examinarea proiectului Regulamentului Comisiei de cenzori a FSCRE;
  • cu privire la inițierea negocierilor colective, de completare și modificare a Convenției colective nivel ramural, pentru anii 2022-2026.

Ședința a fost prezidată de dna. Margareta Strestian – președinta FSCRE care a subliniat importanța implicării tuturor liderilor de sindicat în realizarea eficientă a obiectivelor propuse întru apărarea și promovarea drepturilor membrilor de sindicat.

Biroul Executiv al FSCRE este organul executiv de conducere a Federației în perioada dintre ședințele Consiliului General.