MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Securitatea și sănătatea la locul de muncă – o prioritate pentru membrii de sindiact din cadrul FSCRE.

În scopul menținerii nivelului de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și a instruirii membrilor de sindicat în domeniul SSM, în conformitate cu planul activităților de instruire pentru trimestrul IV al anului 2022, la 13 octombrie curent, în incinta filialei „Basarabeasca– Gaz” OSP SRL „Cimișlia – Gaz”, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, a organizat seminarul cu genericul: „Sanătatea și securitatea salariaților la locul de muncă”, la care au participat circa 50 de membri de sindicat.

Prin intermediul acestei activități, FSCRE și-a propus drept obiectiv consolidarea capacităților membrilor de sindiact în domeniul SSM și evaluarea factorilor de risc profesional pentru sporirea nivelului de aprofundare a cunoștințelor acestora.

Grupul țintă au fost membrii Comitetelor pe SSM din cadrul întreprinderii, conducatorii filialei, ingineri, specialiști cu lucru la monitor, maistri SE și SDIT, lăcătuși SDIT și conducători auto.

Cu un mesaj de apreciere în cadrul activității dl. Anatol Sobețchi, director SRL „Cimișlia – Gaz”, a accentuat relațiile de colaborare dintre Federație și OSP, ca fiind una foarte eficientă întru apararea drepturilor și promovării intereselor profesionale, economice și sociale a membrilor de sindicat.

Potrivit președintei FSCRE, Margareta Strestian, domeniul SSM este unul de maximă importanță, pentru a asigura un grad înalt de protecție a salariaților și identifica  noi măsuri de prevenire și reducerea riscurilor profesionale protecția salariaților la, eliminarea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă etc.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026.

În cadrul activității participanții au fost instruiți teoretic și practic de specialistul Inspectoratului de Stat al Muncii, dl Veaceslav Lupașcu, Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova dnii: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, înspector superior, care au pus în discuție cele mai importante aspecte privind SSM:

  • Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM;
  • Obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor;
  • Instruirea salariaților în domeniul SSM;
  • Examenul medical;
  • Constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicarea măsurilor de securitate ce se impun.
  • Acordarea primului ajutor medical;
  • Utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective;
  • Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară,  contravențională, penală și materială;
  • Cerințe minime de SSM pentru lucrul la monitor.

Concomitent, au fost oferite răspunsuri și instrucțiuni pe marginea întrebărilor înaintate de participanți, care au vizat domeniul SSM.

Sindicaliștii au apreciat organizarea seminarului, actualitatea temelor expuse și a suportului material și metodic acordat.