MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Consiliului General s-au întrunit în cadrul forumului cu genericul „Vectorul de dezvoltare – respectarea drepturilor salariaților”

În scopul instruirii și perfecționării competențelor liderilor organizațiilor membre din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), săptămîna trecută membrii Consiliului General au participat în cadrul celei de-a II-a ediții a Forumului CG cu genericul: „Vectorul de dezvoltare – respectarea drepturilor salariaților”, care sa desfășurat în România, conform Planului de activitate pentru anul 2022 și obiectivele Strategice, pentru anii 2020 – 2025.

Forumul a avut drept obiectiv – formarea și instruirea continuă a membrilor Consiliului General, schimb de bune practici între participanții FSCRE și reprezentanții Confederației Naționale Sindicale „Cartel – Alfa” din România.

În perioada respectivă, președinta FSCRE, dna Margareta Strestian, a avut o întrevedere cu președintele Confederației Naționale Sindicale “Cartel ALFA”, în persoana  domnului Bogdan Hossu.

La  evenimentul oficial, în calitate de invitați și experți au participat liderii sindicali din cadrul CNS „Cartel – Alfa”: Brăescu Fănică – președintele filialiei „Cartel – Alfa” din Bacău, Bîrcoveanu Costel – vicepreședinte, Marțiole Eduard – Lorimer – vicepreședintele sindicatului, din Piatra Neamț.

Conform agendei Forumului, liderii sindicali au fost instruiți și antrenați în activități ce au inclus cîteva paneluri de lucru privind:

  • Acțiunile întreprinse de sindicate pentru atenuarea efectelor crizelor economice, energetice, epidemiologice și a fluxului de refugiați din Ukraina;
  • Dialog social autentic;
  • Măsuri de protecție socială a cetățenilor și salariaților, majorarea salariului minim;
  • Pilonul european al Drepturilor Sociale;
  • Salariul minim European și negocierile colective;
  • Parteneriatul social în sfera muncii
  • Contractele Colective de muncă și convențiile colective.

Lucrările Forumului a fost lansate de președinta FSCRE – dna Margareta Strestian, menționînd că Forumul CG, este o bună experiență  acumulată  în timp, cu noi tendințe a procesului de instruire ce include aspecte teoretice, practice, traninguri de dezvoltare a competențelor şi abilităților profesionale a echipei sindicale.

Totodată, președinta FSCRE  a informat despre particularitățile funcționării sistemului  Dialogului Social în Republica Moldova, activitatea Comisiei naţionale ramurale pentru consultări şi negocieri colective, Regulamentul comisiei pentru consultări şi negocieri colective, comisia de dialog la nivel de unitate, proiectele de dezvoltare a dialogului social la nivel național și ramural implementate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

Liderii de sindicat au fost informați despre procesul de negociere a Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care  include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare.

La rîndul său domnul Fănică Brăiecu a familiarizat liderii despre structura CNS „Cartel – Alfa”, obiectivele strategice, inițiativele și realizările acestui sindicat privind îmbunătățirea și extinderea protecției sociale a salariaților, provocările privind aprofundarea inechităților sociale și depășirea lor.

Liderul sindical a comunicat despre experiența României în procesul de integrare în UE și despre procesul de integrare a mișcării sindicale române în structurile sindicale europene, specificînd că CNS „Cartel – Alfa”, este membră a Confederației Sindicale Internaționale (ITUC-CSI).

În expunerea sa, Fănică Brăiecu a accentuat că pentru a fi puternice, sindicatele trebuie să fie capabile să introducă și să impună în mod activ idei și solicitări, principalele subiecte ale eficientizării activității sindicale trebuie să devină calitatea dialogului social, informarea și instruirea membrilor de sindicat. În plan intern, sindicatele trebuie organizate și structurate în mod democratic, să fie competente în toate aspectele privind reprezentarea propriilor interese.

De asemenea domnia sa a răspuns la o serie de întrebări adresate de membrii Consiliului General a FSCRE, susținînd un dialog interactiv.

Agenda Forumului, a inclus și o vizită de lucru la filiala CNS „Cartel – Alfa”, cu sediul în Bacău. Astfel  liderii sindicali au avut o întrevedere cu reprezentanții acesteia, totodată au urmărit desfasurarea actiunii de protest inițiată de sindicaliști cu genericul: „Caravana Anti-Sărăciei”, desfășurată la nivelul întregii țări drept scop urmărind stoparea prețurilor, creșterea salariilor și a pensiilor, deblocarea negocierii colective și aplicarea integral și fără discriminare a Legii 153/2017 (privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice).

În context, sindicaliștii s-au arătat deschiși să efectueze schimb de experiență cu liderii sindicali din cadrul FSCRE, prin dezvoltarea programelor de cooperare în domeniul educațional, schimb de experiență în domeniul legislației muncii, fortificarea capacităților instituționale ale partenerilor social etc.

Participanții forumului  au menționat actualitatea și utilitatea informației  prezentate în cadrul activităților, pe lângă faptul că contribuie la sporirea capacităților lor profesionale și personale, sunt un bun prilej pentru a face schimb de opinii și de a se împărtăși cu experiența în OSP.

La finele activității participanților la Forum le-au fost înmînate Certificate de participare.