MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Securitatea și sănătatea la locul de muncă – o prioritate pentru membrii de sindicat din organizațiile membre a FSCRE

Astăzi, în incinta filialei „Rezina – Gaz”, s-a desfășurat seminarul cu genericul: „Sanătatea și securitatea salariaților la locul de muncă”, organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și OSP SRL „Orhei – Gaz”, la care au participat circa 35 de sindicaliști din cadrul filialelor „Rezina – Gaz” și „Șoldănești – Gaz”.

Activitatea se înscrie în, Planul activităților educaționale pentru trimestrul IV al anului 2022, avînd drept obiectiv, consolidarea capacităților membrilor de sindiact în domeniul SSM și evaluarea factorilor de risc profesional pentru sporirea nivelului de aprofundare a cunoștințelor acestora.

Grupul țintă au constituit: conducatorii filialelor, ingineri, membri ai comitetelor pe SSM din cadrul întreprinderii, maiștri SE și SDIT, lăcătuși SDIT și controlori.

La lucrările seminarului au participat președinta FSCRE – Margareta Strestian, Gheorghe Munteanu – director interimar SRL „Orhei – Gaz”, Natalia Tăvăluc – președinta Organizației Sindicale Primare SRL  „Orhei – Gaz”.

Potrivit președintei FSCRE, Margareta Strestian, securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE.

Acest ansamblu prevede un înalt grad de responsabilitate a personalului implicat la adoptarea măsurilor planificate la toate etapele de lucu în OSP.

Atît reprezentanții angajatorilor cît și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM trebuie șă fie instruiți în domeniul SSM, șă cunoască ansamblu de dispoziții și măsuri pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, protecția lucrătorilor la locul de muncă și eliminarea factorilor de risc și de accidentare.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare.

În cadrul activității participanții au fost instruiți teoretic și practic de specialiștii, Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, înspector superior, care s-au referit la cele mai importante aspecte privind SSM:

  • Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM;
  • Obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor;
  • Instruirea salariaților în domeniul SSM;
  • Examenul medical;
  • Constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicarea măsurilor de securitate ce se impun.
  • Acordarea primului ajutor medical;
  • Utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective;
  • Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară,  contravențională, penală și materială;
  • Cerințe minime de SSM pentru lucrul la monitor.

Participanții au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să afle răspunsuri de la spercialiștii IMS.

În scopul acordării ajutorului metodologic, președinta FSCRE a venit cu un suport de materiale privind SSM pentru utilizarea și aplicarea în filialele din cadrul OSP „Orhei – Gaz”.