MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

FSCRE continuă instruirea membrilor de sindicat în domeniul Sănatății și Securității în muncă (SSM)

La 11 noiembrie curent, în incinta Institutului Muncii al Sindicatelor din Moldova, au fost instruiți 40 membri de sindicat (persoanele responsabile de securitatea și sănătatea în muncă la unitate/instituție și membri ai Comitetului pentru SSM), din 17 organizații sindicale, membre ale Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, la seminarul cu genericul: „Evaluarea factorilor de risc. Atestarea locurilor de muncă”.

Activitatea a avut drept obiectiv familiarizarea specialiștilor responsabil de domeniul sănătății și securității în muncă (SSM) cu prevederile normelor de securitate și sănătate în muncă, evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.

Securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE.

 

Atît reprezentanții angajatorilor cît și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM trebuie șă fie instruiți și să cunoască normele și măsurile\ pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, protecția salariaților la locul de muncă,  eliminarea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă.

Participanții activității menționate au fost instruiți de specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, inspector superior.

Criteriile de securitate și sănătate la întreprindere, alături de productivitatea, complexitatea și importanța muncii, trebuie să devină pentru angajatori o prioritate.

Astfel în cadrul activității, au fost abordate subiecte privind SSM pe următoarele domenii:

  • Cadrul juridic în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM);
  • Politicile statului și cele sindicale în domeniul SSM. Organizarea și desfășurarea activităților de protecție și prevenire la locul de muncă;
  • Factorii de risc profesional. Sistemul de muncă și elementele sale.
  • Pericole din sistemul de muncă. Identificarea riscurilor profesionale;
  • Prevederile normelor de securitate și sănătate în muncă privind evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
  • Metode de evaluare a securității muncii. Scopul, criteriile și etapele de evaluarea a riscurilor.
  • Prevenirea riscurilor profesionale. Planificarea, elaborarea planului de protecție și prevenire a riscurilor profesionale;
  • Cercetarea accidentelor de muncă. Acordarea primului ajutor;
  • Constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului pentru SSM.

Participanții au avut  posibilitatea să adreseze întrebări și să primească răspunsuri de la specialiștii IMS. Totodata au avut parte și de exerciții și metode practice privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare la locul de muncă.

 

În scopul acordării suportului metodologic pentru utilizarea și aplicarea în practica de zi cu zi, participanților li-au fost distibuite pliante și cîte un „GHID PENTRU EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE LA LOCUL DE MUNCĂ”, cu referire la responsabilitățile angajatorilor și drepturile lucrătorilor în domeniul SSM, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Seminarul se înscrie în Planul activităților educaționale pentru trimestrul IV, al anului 2022.

Prin desfășurarea activităților SSM, vom contrbui la diminuarea numărului de accidente de muncă cu urmări grave sau mortale.

VIAȚA ARE PRIORITATE, ORICE ACCIDENT DE MUNCĂ

POATE FI PREVENIT!