MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Protecția social economică – un obiectiv prioritar pentru membrii de sindicat din cadrul OSP SRL „Orhei – Gaz” .

Astăzi, circa 55 membri se sindicat din cadrul OSP SRL „Orhei – Gaz” și filialele„Rezina – Gaz”,  „Șoldănești – Gaz”, „Telenești – Gaz”, sunt înstruiți în cadrul seminarului : “Protecția social – economică a salariaților în câmpul muncii, obiectiv prioritar al sindicatelor”, organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și comitetul sindical SRL „Orhei – Gaz”.

Lucrările seminarului se desfășoară în or. Orhei, sediul filialei „Orhei – Gaz”, la care participă specialiști din domeniul juridic, economic, resurse umane, maiștri, lăcătuși SDIT, controlori.

Activitatea se înscrie în Planul activităților educaționale pentru trimestrul IV al anului 2022, având ca scop informarea membrilor de sindicat cu privire la protecția social – economică, prevederile legale ce țin de salarizare, impozitare, prestațiile de asigurări sociale de stat și sistemul public de pensii din Republica Moldova.

La seminar sunt prezenți președinta FSCRE – Margareta Strestian, Gheorghe Munteanu – director interimar SRL „Orhei – Gaz”, Liuba Rotaru, reprezentanta  CNAS, președinta Comisiei de Femei a CNSM, Ludmila Frunze – directoarea filialei „Orhei – Gaz”, Elena Galesco – președinta Comisiei de Femei din cadul întreprinderii.

În deschiderea activității, Margareta Strestian, a salutat participanții, a formulat obiectivele și a comunicat despre principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare, în urma negocierilor cu partenerii sociali.

În cadrul seminarului, Liuba Rotaru va familiariza sindicaliștii cu cele mai recente modificări operate în legislația muncii, referindu-se la cele mai importante aspecte:

  • Prestațiile de asigurări sociale:
  • Stabilirea indemnizațiilor;
  • Stabilirea și reexaminarea pensiilor;
  • Indexarea și majorarea prestațiilor sociale;
  • Conceptul egalității de gen;
  • Prevederi în legislație ce țin de protecția social economică a femeilor;
  • Realizările în domeniul egalității de gen;
  • Inegalitățile între bărbați și femei în domeniul salarizării și asigurărilor sociale.

Participanții vor avea posibilitatea să abordeze diverse subiecte legate de teamtica menționată și să afle răspunsuri la multe întrebări de la reprezentanta CNAS.

La finele activității participanții au mulțumit, președintei FSCRE și formatoarei pentru tematicile actuale, care le vor servi drept suport în activitatea sindicală

Activitățile de informare a membrilor de sindicat este mereu o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura FSCRE.