MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii de sindicat din cadrul SRL „Ungheni – Gaz” sunt familiarizați despre modificările și completările operate în Codul Muncii.

Astazi, 06 decembrie 2022, în conformitate cu Planul activităților educaționale pentru trimestrul IV al anului 2022, membrii de sindicat dn cadrul organizației sindicale primare SRL „Ungheni – Gaz” și reprezentanții filialelor „Călărași – Gaz”, „Nisporeni – Gaz”, „Ungheni– Gaz”, sunt instruiți în cadrul seminarului cu genericul: “Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul Muncii”, organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova și comitetul sindical SRL „Ungheni – Gaz”.

Activitatea se desfășoără în or. Ungheni, incinta filialei „Ungheni – Gaz”, având ca scop informarea și dezvoltarea competențele liderilor și membrilor de sindicat în domeniul legislației muncii.

Grupul țintă sunt conducătorii filialelor, specialiștii tehnico – inginerești,  specialiștii din domeniul juridic, resurse umane, domeniul economic și organizatorii sindicali din cadrul filialelor.

Cu un mesaj  de slaut participă: Sergiu Cațer – directorul  SRL „Ungheni – Gaz”, Margareta Strestian – președinta FSCRE  și  Ghenadie Munteanu, președintele OSP.

Președinta M. Strestian, a subliniat că perfecționarea continuă a liderilor este o prioritate a Federației, iar drepturile salariaților-membri de sindicat, prin prisma modificărilor operate în ultima perioadă, trebuie să fie în atenția sindicatelor.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare.

Ilona Josanu, lector universitar USM, consilieră reprezentantă a FSCRE va familiariza sindicaliștii despre modificările și completările operate în Codul Muncii prin Legea nr. 243 din 28.07.22, MO267-273/26.08.22 art.562, în vigoare din 26.08.2022; Legea nr.195 din 14.07.22, MO246-250/05.08.22, în vigoare din 01.09.2022; Legea 219 din 21.07.22, MO257-263/12.08.22 art.516, în vigoare din 01.09.2022.

De asemenea sa referit la cele mai importante aspecte privind:

  • Informarea privind condițiile de activitate ;
  • Reglementarea clauzei de neconcurenţă în contractele individuale de muncă
  • Perioada de probă;
  • Concedierea pentru constatarea îndeplinirii nesatisfăcătoare a indicatorilor de performanță;
  • Plafonarea sumei de despăgubire în cazul concedierii/transferului nelegitim din serviciu al salariatului;
  • Modificarea termenului de aducere la cunoștință a programului muncii în schimburi;
  • Munca suplimentară, anul de muncă pentru care se acordă concediul de odihnă anual;
  • Evaluarea performanței individuale a salariatului;

La finalul activității a urmat sesiunea de întrebări și răspunsuri privind recentele modificări aduse legislației muncii, la care participanții au primit  recomandări  oferite de  președinta Federației Margareta Strestian și formatoarea seminarului, Ilona Josanu.

Activitatea de instruire și formare a liderilor și  membrilor de sindicat este mereu o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura noastră.