MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Consiliului General al FSCRE s-au întrunit în ședința ordinară

Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au convocat  la 16 decembrie curent,  în ședință ordinară de evaluare a activității CG pentru anul 2022 și trasarea obiectivelor majore în vederea realizării, Programului strategic al FSCRE pentru anii 2020-2025.

Debutul activității a demarat într-un format solemn cu intonarea Imnului FSCRE, onorarea Drapelului de Stat și a Sindicatului de ramură.

La lucrările ședinței a participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Pe ordinea de zi s-au examinat și adoptat Hotărâri cu privire la :

  • Raportul de activitate al Consiliului General al FSCRE pentru perioada anului 2022;
  • Aprobarea Planului de activitate al Consiliului General al FSCRE pentru anul 2023;
  • Aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori a FSCRE;
  • Aprobarea listei entităților economice incluse în planul vizitelor de lucru a Inspecției Muncii a Sindicatelor, pentru perioada anului 2023;
  • Cu privire la campania sindicală națională, dedicată organizației sindicale primare;

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a comunicat că anul 2022 este un an complicat, cu numeroase provocări cauzate de multiple crize prin care trece întreaga societate. Însă, în pofida greutăților, Federația a reușit să negocieze și să semneze Convenția Colectivă pentru anii 2022–2026 în care au fost incluse mai multe beneficii și garanții legate salarizare, condiții de muncă, protecția drepturilor și intereselor membrilor de sindicat. De asemenea, au fost organizate numeroase activități de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost întreprinse acțiuni legate de consolidarea parteneriatului social, acordarea asistenței juridice, promovarea drepturilor femeilor și motivarea tinerilor specialiști, participarea la acțiuni de solidaritate organizate de mișcarea sindicală, dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații internaționale.

„Consolidarea organizațională, motivarea apartenenței la sindicat și menținerea membrilor de sindicat, a fost și rămâne o componentă de bază în activitatea liderilor și organelor sindicale de orice nivel din cadrul FSCRE, fiind realizată prin diverse acțiuni. Menționăm ca obiectivul vizând recrutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenenței la sindicat și extinderea influenței sindicale, rămâne unul prioritar în activitatea FSCRE.”, a menționat președinta Federație.

Igor Zubcu, președinte al CNSM, a subliniat rolul și importanța activității desfășurate de sindicaliștii din ramură în contextul depășirii crizei energetice și a dat aprecieri conducerii FSCRE pentru realizările din acest an. La rândul său, liderul sindical a informat sindicaliștii despre realizările Confederației și a vorbit despre importanța ratificării Convenției OIM nr. 190 privind violența și hărțuirea la locul de muncă, Convenția cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social, eforturile Confederației în domeniul dezvoltării parteneriatului social, aderarea CNSM la Confederația Europeană a Sindicatelor, dezvoltarea relațiilor cu mai multe organizații internaționale.

De asemenea, președintele CNSM a îndemnat sindicaliștii din ramura gaze să se alăture la campania sindicală națională, inițiată de CNSM, dedicată organizației sindicale primare, care se va desfășura în 2023.

În cadrul ședinței, în semn de înaltă apreciere pentru contribuție deosebită în protejarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, sociale și de muncă ale salariaților, președintele Confederației a înmânat Mariei Amarfii, președinta organizației sindicale primare de la SRL „Bălți-Gaz“, Insigna de onoare a CNSM.

Consiliul General al FSCRE și-a onorat obligațiunile și angajamentele statutare față de membrii de sindicat, protejarea membrilor de sindicat rămânând a fi un obiectiv principal și o prioritate pentru toate organizațiile sindicale membre.