MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii de sindicat din cadrul OSP SRL „Cahul– Gaz” au fost informați în domeniul legislației muncii.

Astăzi 08 februarie curent, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) în comun cu Comitetul sindical SRL „Cahul – Gaz” a organizat un seminar cu genericul: “Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul Muncii”.

Activitatea sa desfășuarat în or. Cahul, incinta întreprinderii SRL Cahul – Gaz”, în conformiate cu Planul activităților educaționale pentru simestrul I al anului curent, aprobat prin Hotărîrea Biroului  Executiv a FSCRE Nr.11/2 din 03.02.2023.

Obiectivul general al activității a fost de a contribui la consolidarea capacităților sindicatelor de reprezentare și apărare a drepturilor și intereselor salariaților, informarea și dezvoltarea competențelor liderilor și membrilor de sindicat în domeniul legislației muncii.

Grupul țintă l-au constituit 45 membri de sindicat (conducătorii filialelor, specialiștii tehnico – inginerești, specialiștii din domeniul juridic, economic,  resurse umane  și organizatorii sindicali) din cadrul OSP SRL „Cahul – Gaz” și a filialelor „Cantemir – Gaz”, „Cahul – Gaz”.

La lucrările seminarului a participat, Margareta Strestian – președinta FSCRE Valeriu Valachi, directorul întreprinderii SRL „Cahul – Gaz”, Ion Cebanu – președintele OSP SRL „Cahul – Gaz” și Ilona Josan, lector universitar USM, consilieră reprezentantă a FSCRE.

În mesajul său de salut M. Strestian, a subliniat că perfecționarea continuă a liderilor este o prioritate a Federației, iar drepturile salariaților-membri de sindicat, prin prisma modificărilor operate în ultima perioadă, trebuie să fie în atenția Federației.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții suplimentare față de cele prevăzute de legislația muncii.

În acest sens, participanții au fost informați și despre Planul de acțiuni privind implementarea campaniei: „Organizația primară – temelia sindicală”, dedicată  organizațiilor sindicale primare (OSP) – anul 2023, care va fi implementat pe parcursul anului curent

În calitate de formator a participat Ilona Josan, lector universitar USM, consilieră reprezentantă a FSCRE, care a familiarizat sindicaliștii despre modificările și completările operate în Codul Muncii prin Legea nr. 243 din 28.07.22, MO267-273/26.08.22 art.562, în vigoare din 26.08.2022; Legea nr.195 din 14.07.22, MO246-250/05.08.22, în vigoare din 01.09.2022; Legea 219 din 21.07.22, MO257-263/12.08.22 art.516, în vigoare din 01.09.2022.

De asemenea sa referit la cele mai importante aspecte privind:

  • Informarea privind condițiile de activitate ;
  • Reglementarea clauzei de neconcurenţă în contractele individuale de muncă
  • Perioada de probă;
  • Concedierea pentru constatarea îndeplinirii nesatisfăcătoare a indicatorilor de performanță;
  • Plafonarea sumei de despăgubire în cazul concedierii/transferului nelegitim din serviciu al salariatului;
  • Modificarea termenului de aducere la cunoștință a programului muncii în schimburi;
  • Munca suplimentară, anul de muncă pentru care se acordă concediul de odihnă anual;
  • Evaluarea performanței individuale a salariatului;

La finalul activității a urmat sesiunea de întrebări și răspunsuri privind recentele modificări aduse legislației muncii, la care participanții au primit  recomandări  oferite de  președinta Federației Margareta Strestian și formatoarea seminarului, Ilona Josanu.

Tot astăzi sa desfășurat și Conferința de darea de seamă și alegeri a OSP SRL „Cahul – Gaz”, în cadrul căreia președintele comitetului sindical a prezentat un raport de activitate în  perioiada de referință.

Activitatea de instruire și formare a liderilor și  membrilor de sindicat este mereu o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura noastră.