MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

START CONCURS!!!

 

     Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), în conformitate cu Planul de activitate al Consiliului General pentru anul 2023 și Hotărârea Biroului Executiv, nr. 11/4 din 03.02.2023, lansează concursul pentru tinerii membri de sindicat: „Tânăr lider sindical al FSCRE”.

Concursul menționat reprezintă o etapă, parte integrantă, a Forumului Comisiei de Tineret al FSCRE 2023 și este implimentat pentru a contribui la conștientizarea de către tinerii salariați a rolului esențial al Sindicatului în protejarea drepturilor și intereselor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat.

Concursul va contribui la realizarea a obiectivelor:

Obiectivul 1. Motivarea apartenenței la sindicat și conștientizarea calității de membru de sindicat.

Rezultat scontat: sporirea motivației apartenenței la sindicat a tinerilor cu vârsta de  pînă la 35 de ani.

Obiectivul 2. Implicarea activă a tinerilor în activitățile Federației de toate nivelurile.

Rezultat scontat: cresterea  numărului de tineri cu vârsta de pînă la 35 de ani, în componența comitetelor sindicale, a organelor decizionale și crearea rezervei de personal pentru funcțiile elective ale Federației.

Obiectivul 3. Creșterea gradului de informare a tinerilor membri de  sindicat privind activitatea Federației, inclusiv a Comisiei de Tineret.

Rezultat scontat: consolidarea mișcării sindicale, creșterea eficienței activității organizației sindicale primare.

Obiectivul 4. Aprofundarea abilităților de reprezentarea a drepturilor tinerilor în domeniul relațiilor sociale și de muncă, protecția și reprezentarea drepturilor și intereselor socio-economice ale tinerilor din cadrul  FSCRE.

Rezultat scontat: dezvoltarea competențelor liderilor sindicali și creșterea eficienței activității organizațiilor sindicale primare.

În concurs participă tineri, membri de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale primare membre a FSCRE cu vârsta de până la 35 de ani, inclusiv:

– membrii Comisiei de Tineret a FSCRE;

– membrii comisiei de tineret din organizația sindicală membră a FSCRE;

– președinți, organizatori sindicali și membrii comitetului sindical din organizația

sindicală membră a FSCRE.

Perioada de desfășurare a concursului 02 martie – 20 mai 2023.

Concursul este format din câteva etape:

Etapa 0 –  prezentarea/transmiterea formularelor de participare de către participanți;

Etapa 1 – instruirea online și offline conform planului  (Anexa nr. 3);

Etapa 2 –  elaborarea lucrării cu ajutorul instrumentelor de creare și afișare a prezenărilor (power point, canva, prezi sau format video);

Etapa 3 – prezentarea lucrărilor în cadrul forumului Comisiei de Tineret ;

Etapa 4 – desfășurarea probei „Victorina sindicală”  în cadrul forumului Comisiei de Tineret 2023.

Pentru a participa la Concurs se completează formularul de participare (Anexa nr.1) și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, (Anexa nr.2).

Formularele de participare vor fi prezentate în format PDF până la 12 mai 2023, la adresa de e-mail secretariat@fscre.md.

Toți participanții la concurs vor fi menționați cu Diplome de participare, iar premianții concursului cu Diplome și cadouri de preț.

Decernarea se va desfășura la 20 mai  2023, în cadrul Forumului Comisiei de Tineret a FSCRE la b/o ODISEU, or. Vadul lui Vodă.

  

  • Regulamentul de desfășurare și organizare a concursului pentru tineri membri de sindicat „Tânăr lider sindical al FSCRE”, poate fi accesat aici

 

 

Invităm tinerii din cadrul organizațiilor sindicale primare membre ale FSCRE de a participa la  concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului.